Clicks67
vi.news

Giám mục "không có nghĩa vụ" báo cáo lạm dụng cho cảnh sát

"Là một giám mục, Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo một linh mục ấu dâm, đây là nhiệm vụ của những người có trách nhiệm của cha mẹ," Giám mục Palestrina đã nghỉ hưu, Domenico Sigalini, giải thích với LaFedeQuotidiana.it (15 tháng 3).

Đối với Segalini, rõ ràng là một giám mục sẽ thông báo cho cha mẹ và giúp họ tiếp cận cảnh sát, "Nhưng nếu họ không hành động, đó không phải là nhiệm vụ của họ."

Nhiệm vụ của một giám mục là một nhiệm vụ khác, Segalini chỉ ra rằng, "Là một giám mục, Tôi có nhiệm vụ giúp linh mục sửa chữa hành vi của mình." Và, "Là một mục sư tôi phải giúp anh ta thay đổi và để đảm bảo rằng anh ta có thể không còn làm hại ai nữa."

Theo luật pháp Ý, chỉ có người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên mới có quyền hợp pháp hóa để báo cáo lạm dụng.

Hình ảnh: Domenico Sigalini, #newsGangeonwoa