Język
Wyświetlenia
6,6 tys.
jamcio 6 1

CO UKRYWA ANDRZEJ DUDA?

Duda nas wydudał i dalej chce dudać.
I. BANDEROWIEC CHCE ZOSTAĆ PREZYDENTEM POLSKI
„Dziadek kandydata Andrzeja Dudy to ” bohaterski ” oficer UPA Mychajło Duda. (21.11.1921-7.07.1950).

Sylwetka Mychajło Dudy. ps. „Hromenko” zdumiewa:

– członek OUN od 1937;
– w 1939 skierowany na szkolenie dywersyjne do Niemiec, gdzie w 1941 wstąpił do batalionu Roland;
– w UPA od 1943, najpierw jako instruktor w szkole podoficerskiej;
– od czerwca 1944 organizator UPA na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach;
– od sierpnia 1945 Mychajło D. dowodzi sotnią „Udarnyky 3” należącą do 2 kurenia „Udarnyky”;
– 14.06-10.09.1947 sotnia Mychajło D. przebiła się z Polski przez Czechosłowację i Austrię do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech;
– w latach 1948-1949 członek Misji UPA;
– 31.05.1950 dowódca 4-osobowej grupy zrzuconej na spadochronach na terytorium USRR;
– kawaler nadanego pośmiertnie Złotego Krzyża Zasługi Bojowej I klasy;
– według znawcy spraw ukraińskich prof. Grzegorza Motyki Mychajło Duda „był uważany za jednego z najzdolniejszych dowódców UPA”.

No i dlaczego kandydat dr Andrzej Duda. w swoim oficjalnym życiorysie chlubi się polskojęzycznym teściem, a zrezygnował z przedstawienia znacznych zasług rodziców biologicznych ? Oboje profesorowie: tata w Senacie AGH, mama dziekan AGH.
Co się kampanii prezydenckiej przytrafiło na starcie, że tak mocne atuty nie zostały ujawnione ?”
Skoro dziadek był zbrodniarzem i nienawidził nas Polaków, to czy mógł wychować ojca pana kandydata w duchu patriotyzmu i miłości do Polski? Nie, na pewno ojcu wpajał do nas nienawiść.

II. Pan Duda w swoim życiorysie zataił przynależność do UW, lukratywnej partii żydowskiej w Polsce, która przekształciła się w PO a Andrzej Duda znalazł gniazdo w PIS. Odnalezione zostały podpisy Dudy na listach obecności zebrań i pokwitowania składek na UW. Za to oszustwo Polaków Andrzej Duda winien być skazany na wyrok powieszenia podczas publicznej egzekucji przed Sejmem w W-wie. Powiadom o tym znajomych i Radio Maryja, które promuje tego banderowca i cały żydo-masoński PIS.

Andrzej Duda, dnia 24 stycznia 2014r. (głosowanie nr. 15, posiedzenie 24) dopuścił się zdrady narodowej (podobnie jak cały PIS), głosując przeciwko interesom Polski i Narodowi Polskiemu za nałożeniem na polskiego podatnika kosztów wypłaty emerytur dla 55 tyś. żydów, których rodziny rzekomo zostały poszkodowane w wyniku II- wojny światowej.

Czy pan Duda nie wie, że na Polskę w czasie II-wojny światowej napadli Niemcy i żydzi niemieccy, zrównali Polskę z ziemią i wymordowali ponad 6 mil. Polaków? Zadaniem posła Dudy było dopominanie się o odszkodowania dla Polaków od Niemiec i od żydów a nie odwrotnie. Za tę zdradę Andrzej Duda winien gnić w więzieniu w torturach lub być publicznie powieszony, majątek zlikwidowany a rodzina rozstrzelana lub odesłana pod opiekę braci banderowców na Ukrainę. Jak głosowali posłowie PIS i inni w sprawie odszkodowań za holocaust www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp
A. Duda ukrywa, że w styczniu 2014r brał udział w posiedzeniu Parlamentu Izraelskiego w okupowanej Polsce, gdzie m.in. siedząc z braćmi bił im brawo. Zapytany w Londynie o tą hańbę, Duda powiedział, że reprezentował Polaków i uciekł.

W parlamencie UE, pełniąc rolę Polaka, A.Duda głosował przeciw wolnej Palestynie i za tą zdradę Polaków powinien być powieszony.
Jeżeli jesteś Polakiem to masz obowiązek zrobić 1000 -ksero i rozprowadzić wśród Polaków by wiedzieli kim jest Duda, kandydat na prezydenta Polski.

Komitet Narodowy Rdzennych Polaków Rób odbitki i rozdawaj

==============================

2 kwietnia w Instytucie Żydowskim w Warszawie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr.4 Instytutu Żydowskiego w Warszawie z dnia 2 kwietnia

Duda na prezydenta

Zgromadzeni zdecydowanie popierają pana Andrzeja Dudę jako kandydata na Prezydenta RP [] dr Andrzej Duda reprezentuje wartości, które są bliskie całej społeczności żydowskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że jako Prezydent będzie realizował politykę, mającą na celu zapewnienie Żydom mieszkającym w Polsce, odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz wspierania kultury i wielowiekowej tradycji żydowskiej. []

Jest to najlepszy kandydat na Prezydenta dla Polaków i dlatego apelujemy o głosowanie na Andrzeja Dudę w najbliższych wyborach. Ze swej strony podejmiemy wszelkie możliwe działania, by wynik wyborów był zgodny z naszymi oczekiwaniami (…)

Napisz komentarz …
kovanecky
Jest publiczną tajemnicą że na rok 2017 zaplanowano ponowne zniszczenie Europy Środkowej, Podobnie jak hekatomba ostatniego wieku, dokonać się ma on rękoma agentów.
Powyższy tekst tłumaczy kulisy tworzenia struktur agenturalnych.
Zagłada Polski jest blisko.
Tylko prawda wyzwala 15:52
.weteran - ja nigdy tak nie twierdziłem - wielokrotnie powtarzałem, że należy przeciwstawia się niegodziwym dążeniom niektórych środowisk żydowskich - lecz nie wolno z tego powodu nienawidzić całego narodu żydowskiego.
===========================================================
...dla każdego katolika każda nienawiśc nawet do wroga jest grzechem .Natomist … Więcej
Królowanie Chrystusa na wieki wspomniał ten post w CO UKRYWA ANDRZEJ DUDA?.
weteran 15:50

Nie wolno udawać, że Żydostwo nie grzeszy i jest cacy.

=======================================================

...nie wolno też zaprzeczać i wstydzić się swojego pochodzenia a potajemnie walczyć o talmud i przeciw KK-mu . Więcej
mkatana
Pan Duda w swoim życiorysie zataił przynależność do UW, lukratywnej partii żydowskiej w Polsce, która przekształciła się w PO, a Andrzej Duda znalazł gniazdo w PIS. Odnalezione zostały podpisy Dudy na listach obecności zebrań i pokwitowania składek na UW. Więcej