Jazyk
Napsat komentář
henta
panTomislav

Aby se vlk nažral
a koza zůstala celá.


Napsat komentář
Tomislav
My, Češi, nemáme předsudky vůči jiným náboženstvím, rasám, národům, zejména chudým, ale zásadně se stavíme proti tomu, aby nám tato jiná náboženství, národy či rasy byly vnucovány donucovacím, totalitním způsobem neomarxistů v evropské unii. Když budeme chtít pomoci chudým a trpícím, uděláme to, ale dobrovolně a svobodně. Přednostně však otevřeme srdce všem, kdo touží nalézt Krista.
Napsat komentář
Zedad
No, Češi nepatří mezi pohanské národy. Mají hluboko ve svých srdcích zakořeněnou víru. Hluboko ve svých srdcích se setkávají s Bohem. Každý má v srdci nejtajnější svatyni, což je místo, pro setkání se Stvořitelem. Tak jsme byli stvořeni Bohem.
Napsat komentář
henta
oprava:
Proto je
třeba sám mít mysl Kristovu a tím
mobilizovat jiné ke spáse tak jak
to v Pravdě činí prorockým hlasem Eliáš-

patriarcha BKP. Požehnaný den
a hento zaprisa.
Napsat komentář
henta
Tomislav
Taková "poušť" je dnes důležitá hlavně
pro vás pro kněze, abyste nabyli podobu
Ducha Kristova a v pravdě svědčili o
odpadu řkc, nevzpomínali ve mši vaše
heretiky papeže a biskupy/monsiňora
Graubnera,obr heretika/,
a uvidíte jak bude v Ol. u "dominikánu" rušno.
Brzy příjdete o přízeň chlebodárců, a to teprve
poznáte pravou radost z Ducha.


Pán Ježíš to jasně sděluje: Budete pronásledova… Více
Napsat komentář
henta
Tomislav
Kdo však chce Ježíše Krista najít, ten musí jít za ním na poušť, opustit svět i sebe sama a takovému se Ježíš určitě ukáže.
Jistě pane Tomislave se mnou souhlasíte,
že VÍRA je z hlásání Evangelia. Proto je
třeba sám mít mysl Kristovu a tím
mobilizovat jiné ke spáse tak jak
to v Pradě činí prorockým hlasem Eliáš-
patriarcha BKP.

či tento Kristův svědek:
Nový člověk - 1 - Nepřipodobňujte … Více
Napsat komentář
Tomislav
Statistika je zvědečtělý způsob klamání. Vždyť ani sociologický výzkum náboženství není schopen položit otázku po víře tak, aby tazatelé uměli správně odpovědět. Někdo v nitru věří, aniž je o své víře přesvědčen, kdežto jiný pravidelně v neděli v kostele omílá kredo jako naučenou básničku a myslí si, že věří, ačkoli nikdy nazažil osobní setkání s Bohem. Sociologický výzkum víry totiž musí … Více
Napsat komentář
apredsasatoci
na to, ze su cesi najbezboznejsim narodom v europe existuju aj statistiky. takze vykaslite sa na akekolvek vase aliby.
Napsat komentář
henta
Stav sedes vakantis, popírají všichni
zdejží, a stále se udržují v planné
naději,že vše dobře dopadne, a že
dále mohou oblbovat sebe i druhé,
že jedině latina nás spasí.

Pohrdáte prorockým hlasem, který
vás vyzývá k pokání, pohrdáte vy
vidoucí mlhovinu andromédy, jdoucí
po dálnici do propasti
s vašimi falešnými pastýřil.
Kéž Svatý Duch zmobilizuje všechny
české ateisty, aby ti pyšní rádoby kato… Více
Napsat komentář
henta
Češi nejsou bezbožní, latiníci
nám vnutili před 600 roky
to co nám Slovanům nepasuje.
Češi jsou jen trochu lehkomyslní.
Svatý mučedníku Jene Huse,
mučedníku Jeronýme Pražský,
svatý Václave kníže český ,
svatá kněžno Ludmilo, svatý
Prokope, svatý Cyrile a Metoději,
svatý Jene Milíči z Kroměříže
a svatí kněží před Bohem ne před
lidmi krve České přimlouvejte se
za náš národ.
Napsat komentář