Clicks479
vi.news

Nhà thờ tàn lụi của Đức: Không có Lễ Phục sinh trong Giáo phân Big Osnabrück

Lần đầu tiên trong hơn 100 năm không có lễ tôn phong linh mục trong giáo phận Đức Osnabrück lớn (555'000 người Công giáo). Tuy nhiên, mục sư của trường dòng, Cha Ulrich Beckwermert, "không thự sự tạo ra sự thay đổi lớn", "domradio.de" báo cáo. Giáo phận này do Đức Giám mục Franz-Josef Bode đứng đầu.

Sư suy thoái này liên quan đến tất cả các giáo phận Đức. Năm 1962 Đức đã có 557 lễ linh mục. Vào năm 2015 chỉ còn 58 lễ.

Do hệ thống thuế của Giáo hội, Giáo hội Đức kiếm được mỗi năm hơn 5 tỷ Euro (5,4 tỷ đô la Mỹ). Số tiền này có ảnh hưởng lớn đến Vatican.

Hình ảnh: © Saint Joseph on flickr.com, CC BY-NC-ND, #newsUbbjjyiewy