Język
Wyświetlenia
771
ŚW.FILOMENA 1 2

Matka Zbawienia: Powiem wam teraz, że ja, wasza umiłowana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, Matka Boga, wręczam wam dziś specjalny Dar

Mother of Salvation: I tell you now that I, your beloved Mother, the immaculate Virgin Mary, Mother of God, present to you a special gift today

poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, godz. 17.30

Moje drogie dzieci, kiedy usłyszycie pogłoski o nowych wojnach w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, musicie mieć świadomość, że już bliski jest czas realizacji proroctw zawartych w Księdze Apokalipsy.

Kiedy naturalny porządek na ziemi i zachowania ludzkie będą w czterech krańcach świata pogrążały się w chaosie, będzie to czas na przygotowanie się. Wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć w ostatnim bastionie przeciwko wszystkiemu, co jest złe, a co rodzi się z niegodziwej inwazji złego ducha.

Człowiek zwróci się przeciwko człowiekowi, ludzie będą traktowali siebie nawzajem w okrutny sposób, bez najmniejszych wyrzutów sumienia i każdy zdradzi zaufanie drugiego. Taki jest skutek, kiedy miłość, która pochodzi od Boga, słabnie w sercach ludzi. Nawet ci, którzy wierzą w Mojego Syna, obrócą się przeciwko Jego Nauczaniu. Ci, którzy są Mu najbliżsi, choć Go kochają, zdradzą Go. Ci, którzy Go reprezentują, przekażą Go Jego wrogom, tak jak zrobił to Judasz.

Bardzo niewielu jest na tyle silnych, aby powstać i głosić Prawdę świętego Słowa Bożego. Człowiek jest słaby i z powodu grzechu nie może odzyskać swojej pełni. Dopóki grzech nie zostanie wykorzeniony, będzie wiele bólu – aż do Powtórnego Przyjścia Mojego Syna. Do tego czasu modlitwa będzie waszą jedyną bronią w walce z mocą szatana. Módlcie się każdego dnia, zwłaszcza Moim najświętszym Różańcem, ponieważ posiada on moc osłabienia siły szatana i tych wszystkich, których prowadzi on w końcowej walce przeciwko Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi na ziemi.

Powiem wam teraz, że ja, wasza umiłowana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, Matka Boga, wręczam wam dziś specjalny Dar. Otrzymałam Łaskę, by się stać opiekunką ludzkości. W czasach walki musicie uciekać się pod Moją obronę. Ochronię każdego z was, kto będzie Mnie wzywał wobec niegodziwości szatana. Pod Moją ochroną otrzymacie ulgi od ataków, jakich dopuści się on przeciw każdemu chrześcijaninowi, który będzie się starał pozostać wierny Mojemu Synowi w próbach stojących przed wami.

Mój Syn przyznał Mi moc zmiażdżenia głowy węża, aby mógł przyprowadzić was bliżej Siebie. Gdy przyjmiecie Moją ochronę, odpowiem wszystkim, którzy proszą Mnie o pomoc.

Moja powinność jest wobec Boga, a moja wierność wobec Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, Który tak bardzo was wszystkich kocha. Nie ma niczego, czego bym nie zrobiła dla Mojego Syna, i nie ma niczego, czego On by nie zrobił, aby przynieść wam wolność od bólu i cierpienia.

Dziękuję wam, drogie dzieci, za miłość, którą Mi okazujecie, ale wiedzcie, że biorę tę miłość, którą Mi dajecie, i ofiarowuję ją Mojemu Synowi dla Chwały Boga.

Pozostaję pokorną służebnicą Bożą.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/mother-of-salva…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-12-08-17-3…

__________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Godzina Łaski: 60 minut między godz. 12-tą a 13-tą w dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi