Ngôn ngữ
96

Quân sự Ý sắp xếp "Cho phép" Rước Lễ cho người Ly hôn Tái hôn

Pháp lệnh quân sự ở Ý, ngay lập tức lệ thuộc vào Toà Thánh, "cho phép" Rước Lễ cho người tái hôn ly hôn và điều này mâu thuẫn trực tiếp với Tân Ước và học thuyết Công giáo. Sự phá vỡ này với Đức Tin …
Viết một bình luận …