Taal
Kliks
66
nl.news

Ecumenische voeten wassen met een aartsbisschop

Op 7 oktober hebben de aartsbisschop Lauro Tisi van Trent, Italië, en de Lutherse Levensbisschop Karl-Hinrich Manzke uit Duitsland elkaars voeten gewassen tijdens een oecumenisch gebed in de Koepel van Trent. Tisi zei in zijn zedenpreek dat tijdens dit jaar Luther jubileum katholieken en protestanten naar elkaar keken met een nieuw, welwillend en positief beeld.

Afbeelding: diocesitn.it, #newsOnytntkspa