Clicks326
hr.news

Franjo mijenja doktrinu "dvosmislenošću" i "prikrivenošću"

Franjine "dvosmislenosti" najviše brinu Johna Rista (83), britanskog profesora antičke filozofije i patristike.

Rist je jedan od najistaknutijih znanstvenika među potpisnicima travanjskog pisma koji optužuje Franju za krivovjerje.

Za NcRegister.com (15. svibnja) rekao je kako se izgovaranje dvosmislenih i suprotnih primjedbi o važnim pitanjima na kraju mora promatrati kao "planirani pokušaj" promjene doktrine "prikrivenošću".

Povremene nejasnoće mogu se pripisati zbrci, priznaje Rist. No, Franjina "dugotrajna dvosmislenost" zahtijeva zaključak da on želi "potajno" postići ono što se ne može postići "otvorenim i nedvojbeno nekatoličkim dekretima".

Rim gori, a težina situacije u kojoj se čini da je Franjo sklon pretvaranju Crkve u neuobičajeno duhovno okusenu nevladinu organizaciju, konzervativci ne shvaćaju, primjećuje Rist.

Slika: John Rist, #newsVoysdgfzbf