Język
Wyświetlenia
1 tys.
ŚW.FILOMENA 1 2

JEZUS: Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia, przygotowujące do Mojego Powtórnego Przyjścia? Błagam was, abyście Mnie słuchali

JESUS: Why do you reject My Warnings to prepare for My Second Coming?

wtorek, 21 lutego 2012 roku, godz. 19.45

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo cierpisz w Imię Moje i Mojego umiłowanego Ojca. Musisz być silna, gdy te Orędzia wywołają oburzenie w pewnych kręgach, chociaż będą one inspirować i dawać siłę innym duszom. Moje święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego Życia na ziemi.

Zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy twierdzili, że są świętymi ludźmi. Ci z was, którzy mówią, że postępowanie, jakiego dopuszczono się wobec Mnie, było barbarzyńskie, mieliby rację, że żyjący w tamtych dniach ludzie byli niewykształceni, grubiańscy i niegodziwi, że byli okrutni w tym, jak traktowali Mnie, swojego ukochanego Zbawiciela.

Niektórzy mogą mówić, że oni byli nieświadomi i nic nie wiedzieli o Piśmie Świętym. Ale nie jest to prawda, ponieważ ci, którzy żyją dzisiaj na świecie, choć są bardziej wykształceni i mają większą wiedzę, nie różnią się od nich. Ci, po których można by się spodziewać, że będąc dobrze obeznanymi w świętej Biblii, będą czujni na Nauczanie zawarte w niej, są ślepi na prawdę. Mimo całego ich rozumienia świętej Księgi Mojego Ojca, nie udało im się przygotować na czas, kiedy przyjdę ponownie. Myśleli, że kiedy ten czas będzie im udzielony?

Bardzo przybliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Jednak ludzkość nie przygotowuje się na Moje przybycie. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą kazań o znaczeniu tego Najbardziej chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest? Czy niczego się nie nauczyliście? Co muszę zrobić? Myśleliście, że kiedy mógłbym przyjść, i dlaczego myślicie, że ten czas nie jest bliski? Co was oślepia i zamyka wam uszy na dźwięk Mojego Głosu?

Porzućcie swoje okrycie ze złota, srebra i bogactw i przyjmijcie, że jesteście niczym beze Mnie. Bez Moich Łask nie możecie przygotować swoich dusz na Mój chwalebny Powrót. Mój umiłowany Ojciec zawsze posyłał proroków, aby przygotowali Jego dzieci. On to czyni, bo czas się zaczął.

Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia, przygotowujące na Moje Powtórne Przyjście? Błagam was, abyście Mnie słuchali.

Nie mogę rozkazać wam słuchać, bo otrzymaliście Dar wolnej woli. Nigdy nie mogę was zmusić lub wydać wam polecenia do działania. Bo to jest niemożliwe. Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę. Ale On nigdy się nie zawaha, aby was ostrzec, prowadzić i napełnić wasze dusze Łaskami, aby uczynić was silnymi.

Tym z otwartymi sercami da Dar Ducha Świętego. Ci winni pychy, snobizmu religijnego i wyniosłości nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im najważniejszej cechy ze wszystkich – pokory. Bez pokory i hojności serca nie możecie przyjść bliżej Mojego Najświętszego Serca.

Przyjdźcie do Mnie, dzieci. Pozwólcie, bym zabrał was do Mojej owczarni, abym tak jak Dobry Pasterz mógł poprowadzić was w bezpieczne miejsce.

Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/why-do-you-reje…
za: jezusdoludzkosci.pl/2012-02-21-19-4…

__________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Tylko wtedy, gdy okazujecie sobie nawzajem szacunek i miłujecie się wzajemnie, możecie prawdziwie głosić Moje Słowo

JEZUS: Pamiętajcie, nie reprezentujecie Mnie, kiedy oczerniacie i publicznie okazujecie innym nienawiść

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości ...

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)


JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się czuli samotni.
ŚW.FILOMENA
"Bardzo przybliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Jednak ludzkość nie przygotowuje się na Moje przybycie. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą kazań o znaczeniu tego Najbardziej chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest?"