Clicks982

Tajemnica Mszy Świętej.

Film z przeplatanymi scenami: raz scena z Mszy św, scena z Męki Chrystusa na podstawie „Pasji” – nie trzeba znać języka, wystarczy język serca i wiary.

Tajemnica Mszy Świętej.

Kapłan i Chrystus


1. Idzie do ołtarza – Idzie na Górę Oliwną.

2.
Rozpoczyna Mszę św. – Rozpoczyna się modlić.
3. Przystępuje do ołtarza i całuje – Zdradzony pocałunkiem Judasza.

4.
Idzie na miejsce przewodniczenia – Pojmany i zaprowadzony do Annasza.

5. Antyfona na wejście – Przed Annaszem fałszywie oskarżony.

6
. Panie, zmiłuj się nad nami – Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

7.
Pierwsze czytanie – Prowadzony do Piłata.

8.
Modlitwa przed Ewangelią – Prowadzony do Heroda i wyszydzony.

9.
Mówi: Pan z wami – Spojrzał na Piotra – nawraca go.

10.
Czyta Ewangelię – Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.

11.
Odkrywa kielich – Haniebnie obnażony.

12.
Ofiaruje chleb i wino – Okrutnie biczowany.

13.
Przykrywa kielich – Cierniem ukoronowany.

14.
Umywa ręce – Niewinnym uznany przez Piłata.

15.
Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący – Piłat ukazuje Jezusa i mówi: Oto człowiek.

16.
Wezwanie przed prefacją – Opluty i wyszydzony.

17.
Prefacja i Święty……. – Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.

18.
Wspomnienie żyjących – Niesie krzyż na górę Kalwarię.

19.
Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia – Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

20.
Błogosławi Ofiarę chleba i wina – Przybity do krzyża.

21. Podnosi Hostię – Wywyższony na Krzyżu.

22.
Podnosi Kielich – Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.

23.
Aklamacja – Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

24.
Wspomnienie zmarłych – Modli się na krzyżu za ludzi.

25.
Odmawia Ojcze nasz – Wypowiada na krzyżu 7 Słów.

26. Łamie Hostię – Oddaje Bogu Ducha: umiera.

27.
Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha – Zstępuje do Otchłani.

28.
Mówi: Baranku Boży… – Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.

29.
Przyjmuje Komunię św. – Złożony do grobu.

30.
Czyści kielich – Namaszczony przez pobożne kobiety.

31.
Przykrywa kielich – Powstaje z martwych.

32.
Antyfona na Komunię – Ukazuje się Matce swej i uczniom.

33.
Odmawia modlitwę po Komunii – Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.

34.
Mówi ostatni raz: Pan z wami – Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

35.
Udziela ludowi błogosławieństwa – Zsyła Ducha Świętego.

36.
Mówi: Idźcie, Ofiara spełniona – Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.
PiotrM
Hej , prosze przeslij mi to dalej do jak najwiekszej liczby osob. Potrzebna krew dla dziecka chorego na bialaczke B-Rh(-)ujemne to bardzo rzadka grupa krwi Kontakt 668 357 175. To prosba mojego znajomego Rafała Oszajcy
(1 Kor 11, 26-27)
„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej”.

(Ef 3, 14-21)

14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15 od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, 16 aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Duch…More
(1 Kor 11, 26-27)
„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej”.

(Ef 3, 14-21)

14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15 od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, 16 aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. 17 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, 18 wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, 19 i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. 20 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, 21 Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.
Quas Primas likes this.
Orare pro me and 4 more users like this.
Orare pro me likes this.
Kunegunda likes this.
Radek33 likes this.
mk2017 likes this.
templarius likes this.