Clicks643
Libor Halik

Apokalypsa radioaktivitou r.2021 a 2022

Zjevení Janovo 8,8 Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev 9 a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
12.8.2019 Radioaktivní voda unikla z poškozených reaktorů a smísila se s podzemní a dešťovou vodou v okolí elektrárny a je od katastrofy z r.2011 ve Fukušimě uložena v 1 000 velkých nádržích obsahujících přes milion tun vody. Společnost TEPCO uvádí, že plánuje výrobu dalších podobných nádrží, ale zvládne takto zachytit maximálně 1,37 milionu tun vody – tento limit bude dosažen už v létě roku 2022. Mezinárodní agentura pro atomovou energii chce přes protesty lidí vpustit tuto radioaktivní vodu do Tichého oceánu. Provozovatel a japonská vláda plánují začít s likvidací paliva z elektrárny v roce 2021. Místa dnes zabraná nádržemi na radioaktivní vodu by se měla začít využívat právě pro roztavené kontaminované zbytky jaderného zařízení. Zdroj ČT24, AP ct24.ceskatelevize.cz/veda/2893997-ve-fuku…

Kvůli tragédii úřady nařídily evakuaci více než 200 tisíc lidí. Lidé zpátky nechtějí. V evakuované zóně je celkem 12 měst, každé mělo před neštěstím několik tisíc obyvatel. Dnes z nich jsou města duchů, kde nikdo nežije. Japonská vláda se zdráhá zveřejnit jasné číslo, které by potvrdilo úroveň radiace v zasažených oblastech. Žádný konkrétní údaj neprozradili ani štábu České televize. Vláda může spěchat i proto, že se jí ukončení evakuace finančně vyplatí. Lidem, kteří se museli odstěhovat, totiž vyplácí kompenzace a výdaje za náhradní bydlení. Po otevření oblastí už tyto částky hradit nebude, ať už se lidé rozhodnou do původních domovů vrátit, nebo ne. ct24.ceskatelevize.cz/svet/1721977-obrazem…

Přestože obvinění z utajování a bagatelizování faktů bylo původně označeno za „konspirační teorii“, japonská vláda a TEPCO (japonská energetická společnost spravující elektrárnu ve Fukušimě) v roce 2016 připustily, že mají svůj podíl na maskování skandálu.
Toto přiznání se objevilo po sérii zpráv odhalujících skutečnost, že úředníci TEPCO byli japonskou vládou přinuceni nepoužívat slovo „roztavení“ v diskusích o katastrofě.
Všechny důkazy ukazují na to, že toto maskování a zpochybňování neustále pokračuje, protože ve zpravodajstvích se neobjevují téměř žádné zprávy o jaderné katastrofě ve Fukušimě.
Bylo vynaloženo koordinované úsilí na to, aby se vliv a důsledky jaderné katastrofy bagatelizovaly.
Ode dne, kdy došlo k jadernému výbuchu uvnitř jaderné elektrárny ve Fukušimě, jsou prováděny další a další studie potvrzující rozsáhlou kontaminaci půdy, vody a vegetace v bezprostředním okolí.
Kontaminace byla zjištěna i ve velké vzdálenosti od Fukušimy a představuje tak celé území Japonska.

Kvalita pitné vody je snížena v celé zemi včetně Tokia.
Kromě již uvedeného se objevily četné případy rakoviny štítné žlázy u dětí.
Důsledky této katastrofy byly citelné i v tak velké vzdálenosti jako Spojené státy americké. Krátce po katastrofě byla zjištěna radioaktivita v pitné vodě mnoha amerických měst, jakož i v mléce amerického skotu.
Od té doby bylo vědecky potvrzeno, že radioaktivní spad z Fukušimy dosáhl i břehy Spojených států amerických. I když radioaktivní spad na západním pobřeží Spojených států amerických byl označen za nízký, média hlásila, že neexistuje žádný důvod k obavám.
Přičemž v té době již bylo známo, že v nadcházejících letech budou tyto úrovně radiace pouze růst. Ani přesto však americká vláda nemonitoruje šíření fukušimského radioaktivního záření v oblasti západního pobřeží Spojených států amerických nebo v okolí ostrova Havaj.
Navzdory skutečnosti, že záření pocházející z Fukušimy kontaminovalo rozsáhlé oblasti zejména v Japonsku, je šokující, že se projevilo tak malé znepokojení ohledně důsledků na lidské zdraví.
Jedním z faktorů, které se pravděpodobně podepisují pod nedostatek obav, je asi to, že potraviny kontaminované radioaktivním cesiem nevypadají a nechutnají jinak než ty normální, zdravé potraviny. Podobně je to v případě vody a ovzduší.
Jak poznamenává LaForge, pravděpodobným důvodem pokračujícího maskování ekologického dopadu japonské Fukušimy je to, že rozsáhlá kontaminace půdy, vegetace a vody, ke které došlo, by vedla k masivní evakuaci obyvatelů japonských ostrovů. To by však mohlo s velkou pravděpodobností zničit již tak křehkou japonskou ekonomiku. Připomeňme si, že japonská ekonomika je třetí největší na světě.

www.vylectese.cz/fukusima-prekon…