Jazyk
Pozretia
838
csk.news 100

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Panna Mária bola "normálne dievča", "dievča dneška", "otvorená sobášu a založeniu rodiny" pred tým, než ju navštívil archaniel Gabriel, tvrdí pápež František v novej knihe rozhovorov s otcom Marco Pozza, 38.

Výňatky z knihy, ktorú publikovali noviny oligarchov "Corriere della Sera".

Archanjelove slová Panne Márii "si plná milosti" znamenajú podľa jednoduchej interpretácie Františka: "nezištnosť a krása".

Vysvetľuje: "Anjel nehovorí Márii:" Si plná intelektu, si plný cnosti, si super-dobrá žena "."

Týmto spôsobom František robí z Kráľovnej Neba priemerného pápeža

Obrázok: Franciscus PP, Don Marco Pozza, #newsAaruoxbqst
Samson1
hento, nikdo nezpochybňuje apoštolský zbor. Ve starém zákoně bylo kněžství dáno rodem, v Novém musí být povolán Bohem stejně jako Aron. Takže ani apoštolská služba není rodová, ale je to povolání Boží a potom, už tu není ani Řek, ani Žid, ale nové stvoření. Bohu žel, ti co zatvrdli ve Starém zákoně, nedávno se o tom psalo. Ježíš na sebe vzal prokletí zákona a ospravedlnění je z víry. Takže zas … Viac
janevanj
Kniha Henochova Etiópskej Cirkvi kapitola 18 :

1. Uvidel som zásobárne všetkých vetrov a videl som, ako on nimi vybavil celé stvorenie a základy zeme.

2. Uvidel som základné kamene krajiny a zbadal štyri vetry, ktoré nesú krajinu a podopierajú klenbu nebies.

3. Uvidel som, ako vetry ako stĺpy nebies rozpínajú nebeskú klenbu a vaňou medzi nebom a zemou.

4. Uvidel som vetry, ktoré otáčajú nebes… Viac
janevanj
Kniha Henochova Etiópskej Cirkvi : kap. 1 :

1. Toto sú Henochovu slová požehnania, ktorými požehnal vyvoleným a spravodlivým, ktorí zostanú nažive v deň súženia, kedy zájdu všetci hriešnici a bezbožníci.

2. Henoch vravel: Ja Henoch, muž zbožný, ktorému Boh otvoril oči, aby som videl Svätého v nebi. Ukázali mi ho anjeli a od nich som všetko počul a porozumel všetkému, čo som videl, ale nie pre … Viac
Peter Maria
..."Preto teda, Panna, oroduj u Tvojho Syna, aby navštívil naše spoločenstvo a požehnal naše zhromaždenie, aby posvätil naše duše i naše telá."...
janevanj
www.rytier.sk/…/liturg.htm
Charakteristickou črtou spomínaných anafor je, že modliaca sa Cirkev, ktorá prežíva eucharistické tajomstvo, sa priamo obracia na Máriu. Ona je vzývaná ako Orodovníčka a Prostredníčka. Eucharistia zostáva v úzkom spojení s tajomstvom Vtelenia. Mária, ktorá je historickým začiatkom Krista, je vnímaná i ako počiatok Eucharistie. Z anafory Príjemná vôňa svätosti: „… Viac
henta
Aličko , může být něco strobylejšího jako
potomci apoštolského sboru Pána JežíšeKrista?
Prostuduj si po modlitbě níže odkazy .
alica111 před 1 minutou

Kdo je pravým katolíkem?

Chraň se,“ praví, „planých bezbožných novot.“ Neříká: chraň se starobylosti; ba z jeho slov vyplývá něco zcela opačného. Pokud se totiž máme chránit novot, je třeba držet se starobylosti; jsou-li novoty bezbožné, pak je … Viac
Samson1
hento: Na Petrově skále stojí církev Kristem zřízená. Ač je v boji s peklem stále, stojí nepřemožená. Zakladatel její vstává, již se dere z hrobu bran, zřejmý lidstvu důkaz dává, že On je světů všech jePán. On že světů všech je Pán. Běž do háje.
Určitě by Satan rád církev zničil, ale má smůlu i s tebou.
henta
Henta oslavuje plod svého hledání pravdy
A to zda žijí někde potomci apoštolského
sboru Krista Ježíše.
viz odkaz Janaevjana.
Ano Řím - Babylon jako nevěstka, zmizí
s mapy světa./Zj17/


janevanj před 11 hodinami
sk.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pska_o…
viď. niektoré zvláštnosti ktoré pripomínajú Jeruzalemskú Cirkev svätých apoštolov pred 2000 rokov
Hoki
Včera jsem viděl pořad o Arménii. Velmi pozoruhodná země. Současně mne zaujala mentalita Arménů v dobrém slova smyslu, a stejně tak Arménská katolická církev.
janevanj
V Bazilike svätého hrobu v Jeruzaleme ma kresťania etiópskej Cirkvi zaujali a udivovali neskutočne veľkou skromnosťou, a hlavne pokorou, mníšskym oblečením s neustálymi modlitbami aj na stiesnených miestach v kľačiačky na farebných perzských koberčekoch a bibliu mali farebne ilustrovanú a s farebným obalom.

Na rozdiel od ortodoxných ruských mníchov v čiernom oblečení a zarastení bradou a fúzami,… Viac
henta zmienil tento príspevok v Samsonova obhajoba že dezertoval z manželství:-) Nezlob se! Mysli! Samson1 před 12 minutami Pápe….
Samson1
Jinak pokud vím, tak synové se plodí v manželství a Boží zákon platí i pro krále.To jako oslavuješ plodnost?
Samson1
Pokud vím hento, tak Šalamoun je syn Davida, ale s Uriášovy ženy. Spáchal ohavný čin, takže musel být napomenut prorokem Nátanem, David činil pokání a napsal žalm 51. Je to velký příklad pro kajícníky a Božím milosrdenství, které nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ. David se dopustil úkladné vraždy a svedl cizí ženu. Aby svůj hřích zakryl, poslal Uriáše do bitvy a už bylo … Viac
henta
Šalamoun-syn Davidův
- když ukazoval královně Etiopijské
své poklady nezapoměl na svůj největší poklad-
a splodil s ní syna. Úžasné souvislosti. Doporučuji-
"hledat pravdu".
henta
O.Libore ,já slavím dnes první plod svého hledání
pravdy.
A to zda žijí někde potomci apoštolského
sboru Krista Ježíše. viz odkaz Janaevjana.
Ano Řím - Babylon a jeho nevěstka, zmizí
s mapy světa.

janevanj před 11 hodinami
sk.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pska_o…
viď. niektoré zvláštnosti ktoré pripomínajú Jeruzalemskú Cirkev svätých apoštolov pred 2000 rokov
Libor Halik
Libor Halik
Jako Jeruzalém i velkoměsto Řím bude zbořeno, za pronásledování křesťanů v 3. světové válce a současně občanských válkách v Evropě, kdy bude zabit papež Benedikt XVI. Tak chápu proroctví irského sv. arcibiskupa Malachiáše o počtu papežů a antipapežů do doby zničení města Říma. Víra apoštola Petra nezanikne, potrvá, není vázána na město. @Samson1 @henta @menhir
Samson1
No a henta tu dělá jen bim bam, bim bam,bim bam. Neb kdo jsi ty, že soudíš cízího služebníka. Když to děláš, kde je tvá láska. Plno prázdných slov. Kdyby ten čas a slova použila aspoň k modlitbě, že. Pán je schopný napravovat cesty chybujících. Láska nad nikým nezoufá.
Samson1
evelina, ano obřízka srdce, to je odstraním vaše srdce kamenná, dám vám srdce z masa a vložím do něj svého Ducha. Nebo. Boží láska je vám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který vám byl dán. O lásce je známo toto:

1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko … Viac
henta
Když menhire píšeš ....Ježíš služebník...třeba dát celý
titulJežíš Syn Boha nejvyššího, Hospodina- Boha Abrahámova......
Jinak není co vytknout. Jen nazahýbej do talmudu
a k čarodějným praktikám římského čarodějníka Františka I.
P.S. Pán Ježíš JE druhá Božská osoba v Trojjediném Bohu a je
především služebníkem lidí, neboť vzal na sebe "prokletí
zákona".Nebo se mýlím?
henta
Řekla bych, že jsi se nechal unést čarodějníkem Bergogliem,
který z nebiblických důvodů oslavuje Marii jako chrámovou
služebnici
.Čímž směřuje směle k chrámovým služebnicím-
prostitutkám boha šivy- od jedné z nich si čarodějník JPII,
nechal dát na čelo znamení jejího boha-ničitele-boha šivy-
manželky bohyně káli- kteréžto nevěstka římská dala udělt
"portrét" ve Fatimě.:-)))) smích nebo Viac
evelina
A ešte niečo, nestačí vyznačiť jedno slovo, ale celé slovné spojenie ktoré nám Boh adresuje:

I posielal som k vám rozličných svojich sluhov, prorokov; jednostaj som ich posielal s odkazom: Nerobte tú ohavnú vec, ktorú nenávidím!
- kto sa tu dištancuje od ohavností, ktoré má Boh v nenávisti? Ja vidím iba zopár Božích detí
evelina
K vaší debate, kto z vás slyšel o obřízke srdce?
menhir
Samson1 8. říj
Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou
Ceskoslo, on je pravý Bůh i člověk, proto je Žid, stejně jako P. Maria a pěstoun Josef, který ho přijal je z rodu královského, Davidova.

Tak pěkně jsi bránil obřezaného Žida, Samsone. Nezapomeň ani na malou chvíli, že náš Bůh je obřezaný Žid.
Pokud na tebe přijde pokušení, abys psal posměšné komentáře o obřízce, … Viac
menhir
Jeruzalémský chrám byl zničen, aby byl Bůh uctíván po celém světě. Aby jeho uctívání nebylo vázáno k žádnému konkrétnímu místu. Aby se uctívání přesunulo z vnějšku dovnitř. To je pravý důvod, Samsone. Zkus věřit Pánu Ježíši, je to lepší, než věřit lidem svedeným Satanem.
Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctívám… Viac
menhir
Samsone, ty jsi nám to klubíčko tak domotal, až jsi téměř spáchal změť zvanou gordický uzel. Nebudu za to na tebe přísný a společně onen uzel rozsekneme. Tebou popisovaný důvod k zničení jeruzalémského chrámu je pouze neopodstatněný názor.
Království Boží nebylo od nikoho odňato, pleteš si pozemské s nebeským.
Kdybych měl dát s obřezanými pokoj, musel bych dát pokoj především s Pánem Ježíšem. To … Viac
Samson1
Menhir víš proč Pán dopustil zničení Jeruzalémského chrámu a rozptýlení Izraele? Protože nepoznali čas svého navštívení. Ježíš dokonce nad Jeruzalémem zaplakal.Potom Ježíš řekl, že bude od nich království Boží odňato a dáno národu, který ponese ovoce. Tedy to už nebyl Jeruzalém, ale apoštolové v Římě. Takže si dej s obřezanýma pohov. Ti se musí teprve obrátit a přijmout Krista.
janevanj
sk.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pska_o…

viď. niektoré zvláštnosti ktoré pripomínajú Jeruzalemskú Cirkev svätých apoštolov pred 2000 rokov...
miňocraft
Chill out,menhir,rímskokatolícka cirkev nie je celá Kristova Cirkev,to je jasné.
miňocraft
Samozrejme,že rituálna nečistotami nie je hriech.
menhir
Buďte opatrnější ve vyjádřeních o jediné pravé. Ve skutečnosti nevíte, co kde Pán založil a už vůbec ne, zda politické uskupení, které vzniklo v pohanském Římě z vůle pohanských patriciů, je nástupnickou organizací té pravé, jeruzalémské.
Pro začátek si promeditujte Ježíšova slova:
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno … Viac
menhir
Rituální nečistota není hřích.
miňocraft
Ježiš bol skutočne ako každý iný človek,menhir.Okrem hriechu😇
A Jeho matka tiež 😇
henta
Pozor bratře v triku:"Kdo chce jít za mnou,zapři sebe sám
vezmi kříž svůj na sebe a následuj mě".
/ne že každý
miňo, ale kdo chce/
menhir

Když před nás postavíš zázračně narozeného supermana, tak si každý řekne, že je marné takového "Ježíše" následovat, když jsme jen obyčejní lidé.
henta
Reakcí Františka však nebylo pokání. Ve svých kázáních v domě sv. Marty začal skrytý útok na arcib. Vigana. Momentálně změnil strategii a pronáší už ryze evangelizační a hluboce duchovní kázání, jako by byl největším charismatikem.Například klade otázku: „Jsem zamilován do Pána?... Anebo svoje křesťanství prožívám jen děláním toho či tamtoho?“ Všichni obdivem téměř oněmí. On si ale tyto myšlenky… Viac
menhir
miňocraft před 5 hodinami
Ježiš nepotreboval Jánov krst,veď bol bez hriechu,ale aby naplnil zákon,nechal sa Jánom pokrstiť.Ani Panna Mária nepotrebovala aby bol na nej naplnený Mojžišov zákon o očisťovaní ale v poslušnosti sa mu podriadila.

Je to tvůj názor a neberu ti ho. Ve skutečnosti však všechno proběhlo v lidské rovině stejně, jako u všech ostatních rodiček. V tom je tajemství ponížení, … Viac
menhir
Tobě, palestino, nepomůže ani když si to přečteš. Co znamená plná milosti je už napsáno nahoře ve článku od csk.news.
henta
Vidět, že toho až zas tak moc nevíš
Zdadu jsi prachmizerná opozice
čarodějníkům
.
Pannu Marii, máme hlavně následovat
v jejím Fiat/plnit vůli Boží/ a Magnifikat
/chválit Boha za vše, v každém čase/.
Zedad
Zedad
@dalila
Pannu Marii máme blahoslavit, nic jiného. Tolik slovo Písma.
miňocraft
Ježiš nepotreboval Jánov krst,veď bol bez hriechu,ale aby naplnil zákon,nechal sa Jánom pokrstiť.Ani Panna Mária nepotrebovala aby bol na nej naplnený Mojžišov zákon o očisťovaní ale v poslušnosti sa mu podriadila.
Zákon milosti(zadarmo ste spasení,nie zo skutkov...),prišiel až po smrti a zmŕtvychvstaní Krista.
Milosť nahradila zákon.A získava sa vierou.
Samson1
No,Paní všech národů byla kdysi Marií.
menhir
Nelíbí se ti, že byl Ježíš služebníkem, synem chrámové služebné?

Toto je katolický překlad, stůj nohama na zemi a rozjímej:
5Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš:6ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,7ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, 8ponížil se a byl poslušný až … Viac
menhir
Copak se ti nelíbí? Že se Ježíš narodil ve chlévě chrámové služebné?
Necítíš se náhodou být pokořený jako ďábel?
Jak psala Dalila:
dalila pred 39 minútami
@menhir preto je diabol ešte viac pokorený
Peter(skala)
som vedel,, že preskočiš

robiš to isté čo fakenews
vedia velmi dobre, že František vyslovil len časť z toho, čo charakterizuje milostiplnu: krasa a nezištnosť. To však neznamena že to je všetko, ani zdaleka, ale tí, čo chcu rozvratiť cirkev zvnutra, zamerne podchytavaju v reči ako farizeji a snažia sa rozdeliť spoločnosť, aby proti sebe bojovali: rozudeluj a panuj - to je st … Viac
menhir
Maria byla milostiplná, protože byla v chrámě dobře vyučená pokoře a připravenosti sloužit Hospodinu. To je obsaženo v papežových slovech nezištnost a krása. Rozjímej slova Marie: I řekla Maria: Aj, služebnice Páně, staniž mi se podle slova tvého.
menhir
Sám sebe trolíš. Stůj nohama na zemi a rozjímej slova Svatého otce: Archanjelove slová Panne Márii "si plná milosti" znamenajú podľa jednoduchej interpretácie Františka: "nezištnosť a krása".
Peter(skala)
menhir teraz
Já jen, abys nefantazíroval. Milosti plná je o něčem jiném.
1Potom Pán hovoril Mojžišovi:2„Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti.3Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka4a ona ostane ešte tridsaťtri dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a … Viac
Peter(skala)
TU je katolicky preklad:
biblia.sk/citanie/ssv/lk/1
Zvestovanie Panne Márii
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."
menhir
Já jen, abys nefantazíroval. Milosti plná je o něčem jiném.
1Potom Pán hovoril Mojžišovi:2„Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti.3Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka4a ona ostane ešte tridsaťtri dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do … Viac