Wyświetlenia1 tys.
ŚW.FILOMENA
11

BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości ...

God the Father: Finally accept My Seal as one of the greatest Gifts I have given humanity ...

piątek, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 15.00

M
oja najdroższa córko, kiedy ludzie na świecie usiłują pojąć, jaki sens ma rozpacz, którą przeżywają, powinnaś wiedzieć, że te wszystkie zawirowania muszą wystąpić, zanim przyprowadzę wszystkich, którzy Mnie kochają, do Mojego Miejsca Schronienia.

Wkrótce dowiecie się, Kim jestem, dzieci. Wy, którzy nie jesteście Mnie pewni, w końcu ujrzycie Prawdę, a to przyniesie wam wielki pokój. Teraz zwiększa się zło na świecie i zstępuje oszustwo. Musicie być silni, gorąco was o to proszę teraz, gdy oczekuję dnia, w którym rozpocznie się odnowienie, a właśnie tego dnia wszystkie Moje dzieci znajdą ukojenie, kiedy Mój Syn umiłowany da się poznać.

To, czego doświadczacie, jest walką między Moją Niebiańską Hierarchią a szatanem i wszystkimi jego demonami. Dla wielu z was jest to przerażające i wytrąca was z równowagi, ale wiedzcie, że będę interweniował, aby złagodzić wasz ból. Wiedzcie, że jesteście Moi i że sprowadzę pokój na ten świat, gdy uwolnię go od zarazy.

Dzieci, dzieli nas już tylko krótki czas od tego wielkiego Dnia i choć wiele jeszcze musi się wydarzyć, gdy Święte Imię Mojego Syna zostanie rozdarte, jednak będzie to przebiegać bardzo szybko. Musicie teraz patrzeć w przyszłość, bo jest to błyszczący klejnot takiego rozmiaru, że w Dniu, gdy wejdziecie do Nowej Ery Pokoju, zapomnicie o prześladowaniach wyrządzonych światu przez złego ducha. Musicie robić to, o czym poucza was Mój Syn. Musicie zachować spokój, bo Pieczęcie są wam objawiane dla waszego własnego dobra i dobra tych dusz, dla których proszę, byście wybłagali Moje Miłosierdzie.

Jeśli pozostaniecie wierni Moim przykazaniom i będziecie przeżywali swoje życie w jedności z Moim Synem, będziecie w połowie drogi do celu. Jeśli będziecie mocno trwali przy sakramentach i odrzucicie udział w pogańskich rytuałach, które oddają cześć bestii, znajdziecie u Mnie wielką łaskawość.

Idźcie i pamiętajcie, że Ja Jestem Wszechmogący i wszelka władza należy do Mnie. Wkrótce zniszczę grzeszników i odsłonię wam Mój Nowy Raj. Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi. Idźcie za Moim Synem i przyjmijcie Dary, które dają On i Jego ukochana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, w formie Modlitw Krucjaty i Medalika Zbawienia.

Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości, odkąd dałem jej Życie. Ponownie daję Życie poprzez Moje szczególne Łaski, kiedy trzymacie blisko siebie Pieczęć Boga Żywego. Wszystkim z Pieczęcią zostanie przyznane miejsce w Nowym Raju.


Kocham was, dzieci, ale jestem waszym Ojcem i muszę dopuścić te próby, bo one pomogą Mi pozbyć się tych, którzy nigdy nie odejdą od bestii. Czas, jaki poświęcam, by pozyskać ich serca, jest powodem strasznej i nienawistnej bitwy z milionami upadłych aniołów i demonów, nawet gdyby chodziło tylko o jedną duszę.

Niech pocieszy was świadomość, że błogosławię was wszystkich, którzy jesteście czystego i pokornego serca. Kocham was wszystkich, więc nie wolno wam się poddawać, gdy wszystko wydaje się beznadziejne, ponieważ Moja Moc oznacza, że zniszczenie zła pozostaje pod Moją kontrolą. Musicie złożyć we Mnie całą swoją ufność, zwłaszcza w tym czasie, kiedy odczuwacie, że Moja Sprawiedliwość jest sroga.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/god-the-father-…
za: jezusdoludzkosci.pl/2013-08-23-15-0…

_______________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze
ŚW.FILOMENA
BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości, odkąd dałem jej Życie. Ponownie daję Życie poprzez Moje szczególne Łaski, kiedy trzymacie blisko siebie Pieczęć Boga Żywego. Wszystkim z Pieczęcią zostanie przyznane miejsce w Nowym Raju.