Clicks20
lv.news

Šnaiders: ķecerīgais pāvests ir kā ļaunprātīgs tēvs vai ateists

Kazahstānas bīskaps Atanācijs Šnaiders netieši ir salīdzinājis pāvesta Franciska un viņa ķecerības ar ļaunprātīgu tēvu vai komunistu tirānu.

11 lappušu esejā par ķecerīgā pāvesta jautājumu Šnaiders noraida viedokli, ka šāds pāvests automātiski zaudē savu amatu.

Rorate-Caeli.blogspot.com rakstā (20. marts) paskaidro, ka bērni var izvairīties no saskarsmes ar noziedzīgu vai briesmīgu tēvu, bet nevar izvēlēties jaunu un labu tēvu, tādēļ secinot, ka tas pats princips attiecas uz ķecerīgo pāvestu.

Saskaņā ar Šnaidera pieņēmumu, ķecerīgā pāvesta pieņemšana nenozīmē viņa pārkāpuma apstiprināšanu.

Šnaiders šādu situāciju salīdzina ar netaisnīgu vai ateistisku režīmu. Viņš uzsver, ka katoļi ir dzīvojuši šādā režīmā Padomju Savienībā un ka viņi to izturēja kā Dieva sodu.

Attēls: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsTtvwreamnn