Język
Wyświetlenia
850
mk2017 4 7

Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP
Boże, Ty zachowałeś Maryję od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
Cała piękna i bez zmazy,
Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy,
Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego,
Wybrana na Matkę Syna Bożego,
Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego,
Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości,
Nowa Ewo, przyobiecana w raju na starcie głowy węża piekielnego,
Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego,
Najdoskonalsza Istoto spośród wszystkich stworzeń,
Lilio wśród cierni czystością jaśniejąca,
Dziewico od zarania Bogu poślubiona,
Świeczniku w siedmiorakie dary Ducha Świętego ozdobiony,
Całopalna ofiaro Bożej Miłości,
Żywy Przybytku Słowa Wcielonego,
Dziewicza Matko Jezusa,
Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego,
Godna Dziedziczko sławnych niewiast Starego Zakonu,
Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków,
Błogosławiona między niewiastami,
Królowo nieba i ziemi,
Pogromie duchów piekielnych,
Ucieczko grzeszników,
Silna podporo ludzi słabych,
Skarbnico łask dla dążących do świętości,
Niedościgniony wzorze wybrańców do chwały wiecznej,
Najwierniejsze zwierciadło Serca Jezusowego,
Pośredniczko łask Boskich dla dusz sobie powierzonych,
Pocieszycielko strapionych i nadziejo umierających,
Szczególna Opiekunko tych, którzy Cię wzywają,
Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci,
Współuczestniczko Męki ukrzyżowanego Zbawiciela,
Szeroka Bramo Niebios dla swoich czcicieli,
Obfita nagrodo w niebie dla naśladowców Twych cnót,
Szczególna Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
P. Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.stacja7.pl/…/litania-o-niepo…
Siula
Matko Przeczysta! Pieją Ci anieli
W śnieżystych szatach uwielbienia chór;
Lecz żaden anioł nie śnieży tak w bieli,
Jak Ty, wybrana Lilio z ziemskich cór!
[...]
Matko Przeczysta! o! prowadź nas dzieci,
Nas, dzieci ziemi ułomne, do Syna;
Tam bez czystości nic się, nic nie świeci;
Bez Niej, ach! wiemy, wszystko proch i glina!

Karol Brzozowski
PiotrM
Maryjo prowadź nas.

W moim sercu Ciebie Matko mam,
Mając Ciebie, mam całe Niebo,
Trójca Święta wypełniła Cię,
Swoją Miłością jaką dajesz nam.
Gwiazdo morza prowadź nas,
Pośród burzliwych życia fal,
By do portu szczęśliwie dotrzeć,
Gdzie wędrówki naszej jest kres.
Ref: Ave Maryja...............
Złap za rękę Matko mnie,
I po drogach Syna prowadź,
Ty je znasz tak dobrze jak nas,
Idąc z Tobą, …
Więcej
ŚW.FILOMENA
Matka Zbawienia: Powiem wam teraz, że ja, wasza umiłowana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, Matka Boga, wręczam wam dziś specjalny Dar -
gloria.tv/share/pHMxPs2tYKZm2VoiKddiNscAP
mk2017
Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.