Język
Wyświetlenia
1,2 tys.
pl.news 3 1

Kościół staje się "parlamentem protestanckim: - kardynał Burke

Słowo "synodalność" stało się "sloganem", powiedział kardynał Raymond Burke LifeSiteNews 4 grudnia.

Według kardynała, symbolizuje ono "jakiś rodzaj nowego kościoła", który jest "demokratyczny", a autorytet papieża jest "zrelatywizowany i umniejszony, jeśli nie zniszczony".

Ostrzegł kościół przed przemianą w "protestancki parlament" z dyskusjami i głosowaniem nad sprawami, "które nie podlegają głosowaniu".

Burke jednak nie zauważył, że "synodalność" to dziś głównie zasłona dymna, za którą absolutystyczna tyrania papieża się chowa, i nie ma to nic wspólnego ani z "synodalnością", ani z Wiarą.

Grafika: Raymond Burke, #newsDmmphuxnrn
.....WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO ,....... że nasi aktywiści z przeklętej MODERNY już parlament protestancki w Ziemi Świętej wspólnie z heretykami przygotowują ....Proszę zapoznać się z przebiegiem ekumenicznej pielgrzymki pod przewodnictwem ks.abpa Rysia wówczas będzie wiadomo o czym kard Burke naucza...
Nie nowy kościół, ale oficjalnie heretycki !
"...Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem?
Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga.
W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie.
Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kości…
Więcej