Język
Wyświetlenia
866
ŚW.FILOMENA 1

JEZUS: Wszyscy, którzy noszą ten trójkąt, znak najbardziej nieświętej trójcy, będą zaangażowani w popieranie takich organizacji charytatywnych

JESUS: All those who wear the triangle, the sign of the most unholy trinity, will be involved in endorsing such charities

wtorek, 22 października 2013 roku, godz. 0.20

M
oja szczerze umiłowana córko, każdy zakątek Mojego Kościoła jest przygotowywany na nowe rytuały. Publiczne oświadczenia o potrzebie pokory i troski ustanowią pierwszeństwo dla świeckiej filantropii, która zostanie wprowadzona przez antychrysta. Wszyscy ci słudzy szatana łączą się w ceremoniach, które mają miejsce na osobności, a ich światowa siatka będzie tworzyła powszechne organizacje charytatywne, założone po to, aby przekonać was, że są natchnieni przez Boga.

Wszyscy, którzy noszą ten trójkąt, znak najbardziej nieświętej trójcy, będą zaangażowani w popieranie takich organizacji charytatywnych, a to podniesie ich w oczach świata. Nagle zacznie się mówić o nowym, potężnym i tak zwanym ewangelicznym ruchu, a ludzie będą przekazywali swoje pieniądze, aby wesprzeć ich wysiłki na rzecz pomocy dla ubogich świata. Wszyscy będą przekonani, że czyni się coraz większe dobro, a niektórzy przywódcy w Moich kościołach będą podziwiani we wszystkich zakątkach ziemi. Bardzo nieliczni będą podważać ich zamiary, ale gdy zobaczycie, że największe banki światowe przyłączą się do nich w ich wysiłkach, to wtedy już będziecie wiedzieli, że to działanie miało na celu oszukanie was. Jak przebiegły jest bestia. Jak sprytne wydają się jego działania, ponieważ będą polukrowane pewną formą oszustwa, które będą w stanie rozpoznać tylko pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. A podczas wszystkich tych rozmów na temat wspólnego dobra ludzi, chęci połączenia wszystkich religii, by utworzyły jedną wielką wspólnotę ludzi – ani jedno słowo nie zostanie wypowiedziane o Moim Nauczaniu i o tym, że dzieci Boże muszą pozostać niewzruszone przy Moim świętym Słowie.

Czasy szybko się zmieniają i pośród tej pozornie dobrze uporządkowanej i starannie przygotowanej propagandy zaczną się pojawiać rozłamy. Gdy działa szatan, szerzy się zamieszanie, tworzy się podział, sprzeczności stają się powszechne i w rzeczywistości nic nigdy nie jest uporządkowane. Znikną pewne formy czci oddawane Mi przed Moimi tabernakulami. Wieczyste adoracje zostaną wstrzymane i wkrótce kościoły będą pozbawiane figur świętych. Wszystkie te ich działania będą przyjmowane w imię wykorzeniania starego Kościoła i tworzenia go bardziej odpowiednim, bardziej atrakcyjnym i bardziej pociągającym dla niewierzących.

Ci, którzy Mnie znają, muszą zrobić wszystko, co tylko mogą, poprzez rozpowszechnianie Ewangelii, ponieważ możecie być pewni, że nie usłyszycie rozmów o świętej Biblii. Jedyne cytaty, jakie usłyszycie, to będą te, które zostaną przeinaczone, aby wspierać kłamstwa. Gdy pozbawią oni Kościół jego godności, zaczną się na nich wylewać kary z Nieba. Z czasem zostaną oni powstrzymani, ale te doświadczenia muszą najpierw nastąpić, jak zostało to przepowiedziane.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/all-those-who-w…
za: jezusdoludzkosci.pl/2013-10-22-00-2…