Clicks308
Sacerdos Hyacinthus
1

Poznajemy język łaciński (18) - teksty do Mszy Świętej (3) Credo

Lingua Latina (18) - teksty do Mszy Świętej (3)

Rzymski katolik chętnie się kształci.
Rzymski katolik chętnie przyswaja język łaciński.
Rzymski katolik chętnie posługuje się językiem łacińskim.

Wierzę w Jednego Boga... - tekst i AUDIO:
Sýmbolum Nicaéno-Constantinopolitánum – Crédo in únum Déum…

Dla przykładu jedna z najbardziej znanych wersji śpiewanych
- Credo z Mszy De Ángelis:
www.youtube.com/watch