Clicks574
Coburg
3

Posolstvo Kráľovnej pokoja, 2. augusta 2019 Eucharistia - Srdce viery

„Drahé deti, veľká je láska môjho Syna. Keď by ste poznali veľkosť Jeho lásky, neprestávali by ste sa Mu klaňať a ďakovať Mu. Stále je živý s vami v Eucharistii, pretože Eucharistia je Jeho Srdce. Eucharistie je Srdce viery. On vás nikdy neopustil. Aj keď ste sa pokúšali od Neho odísť, On od vás nie. Preto je moje materinské srdce šťastné, keď vidím, ako sa k Nemu naplnení láskou vraciate; keď vidím, že k Nemu prichádzate cestou uzmierenia, lásky a nádeje.

Pozná moje materinské srdce, že ste, keď sa vydáte cestou viery výhonky - púpätá. Ale pri modlitbe a pôste, budete plody, moje kvety, apoštolovia mojej lásky; budete nositeľmi svetla a budete rozsvecovať lásku a múdrosť všade okolo seba.

Deti moje, ako Matka vás prosím: modlite sa, myslite a meditujte. Všetko, čo sa vám deje krásneho, bolestného, radostného, všetko to pôsobí, že duchovne rastiete, že môj Syn rastie vo vás. Deti moje, odovzdajte sa Mu, verte Mu, dôverujte jeho láske, nech vás On vedie. Nech Eucharistia je miesto, kde budete sýtiť svoje duše a potom šíriť lásku a pravdu, svedčiť o mojom Synovi. Ďakujem vám!“


Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2.augusta 2019
Janka S. and 2 more users like this.
Janka S. likes this.
Peter(skala) likes this.
František 69 likes this.