Clicks894

JEZUS: Proszę, wybierzcie te dusze, które są wam znane, a które nie chcą znać Boga Ojca, i złóżcie ich imiona przed Moim Ojcem. Wasz dar modlitwy zostanie nagrodzony ich zbawieniem

JESUS: Please choose those souls who are known to you and who do not want to know God The Father, and place their names before My Father

wtorek, 30 sierpnia 2011 roku, godz. 14.30

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest przepełnione smutkiem, gdy patrzę na Moje drogie dzieci, które nie są świadome oczekujących ich zmian. Kocham ich tak bardzo, że płaczę, będąc mocno smutnym, gdy widzę, jak tułając się, szukają Mnie, ale nie są w stanie temu sprostać. Wiedzą, że w ich życiu istnieje brakujące ogniwo, ale nie mogą zidentyfikować, co nim jest. Tym ogniwem jest Miłość. Ja Jestem Miłością. Jestem tym, czego szukają, ale nie wiedzą, gdzie szukać. Jednak Ja stoję i czekam, czekam na nich cierpliwie, aby się do Mnie zwrócili.

Marnuje się tak wiele czasu, Moja córko. Moje dzieci zaglądają do wszystkich niewłaściwych miejsc w poszukiwaniu zadowolenia i pokoju, których pragną. Ale nie będą w stanie tego znaleźć, dopóki nie uznają, że będzie to możliwe jedynie przez pokorę. Zanim Moje dzieci uświadomią sobie, że nie mogą istnieć bez Miłości do Mojego Ojca, Boga Najwyższego, umrą pozbawione Miłości i pokoju w swoich sercach. Jestem zmęczony, Moja córko. Jeśliby tylko ci, którzy Mnie nie przyjęli, zwrócili się do Mnie. Gdyby się tylko zatrzymali w swoim dążeniu do władzy, pieniędzy i sławy płynących z ziemskich dóbr, to wtedy znaliby Prawdę.

Potrzebuję, abyście wy wszyscy, Moi wyznawcy, trwali na modlitwie za te ślepe dusze, które są zagubione. Nigdy się nie poddawajcie, bo wasze modlitwy zostaną przyniesione przed Tron Mojego Ojca. Proszę, odmawiajcie to:

Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

Proszę Cię usilnie, napełnij ich Twoimi Łaskami, tak by otworzyli swoje serca,
i słuchali Twojego najświętszego Słowa.


Proszę, wybierzcie te dusze, które są wam znane, a które nie chcą znać Boga Ojca, i złóżcie ich imiona przed Moim Ojcem. Wasz dar modlitwy zostanie nagrodzony ich zbawieniem. Idźcie teraz, Moja Armio, i przygotujcie się na następny etap w tej duchowej walce przeciwko złemu duchowi.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/chose-people-yo…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-08-30-14-3…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
"Idźcie teraz, Moja Armio, i przygotujcie się na następny etap w tej duchowej walce przeciwko złemu duchowi.'
"Potrzebuję, abyście wy wszyscy, Moi wyznawcy, trwali na modlitwie za te ślepe dusze, które są zagubione. Nigdy się nie poddawajcie, bo wasze modlitwy zostaną przyniesione przed Tron Mojego Ojca. Proszę, odmawiajcie to:

Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

Proszę Cię usilnie, napełni…
More
"Potrzebuję, abyście wy wszyscy, Moi wyznawcy, trwali na modlitwie za te ślepe dusze, które są zagubione. Nigdy się nie poddawajcie, bo wasze modlitwy zostaną przyniesione przed Tron Mojego Ojca. Proszę, odmawiajcie to:

Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

Proszę Cię usilnie, napełnij ich Twoimi Łaskami, tak by otworzyli swoje serca,
i słuchali Twojego najświętszego Słowa."
ŚW.FILOMENA likes this.