Clicks81
nl.news

Franciscus: De kerk moet haar tradities "loslaten"

De Kerk heeft de "moed" nodig om haar tradities los te laten, predikte Paus Franciscus tijdens een mis voor Caritas Internationalis (23 mei).

Zijn uitgangspunt was de beslissing van de Raad van de Apostelen (Handelingen 15) dat heidenen die het geloof omarmen niet eerst het jodendom hoeven te aanvaarden.

Franciscus leidt hieruit af dat de eerste christenen belangrijke religieuze tradities en voorschriften "achtergelaten" hebben. Maar dit is niet waar: deze dingen werden niet "achtergelaten" maar vervuld.

Toen fantaseerde Franciscus dat de eerste christenen geen "stapel leerstellingen en tradities" nodig hadden, maar alleen de aankondiging dat "God liefde is", waarbij hij niet in aanmerking nam dat de katholieke leer niet tot een slogan kan worden herleid.

Franciscus speculeerde dat Christus zijn discipelen niet veel vertelde zodat de Kerk zou leren "om af te zien van het verlangen naar duidelijkheid en orde".

Dat is ook niet waar: Christus beloofde zijn apostelen de Heilige Geest die hen "alles" zou leren, terwijl verwarring en wanorde tekenen van de duivel zijn.

Toch heeft Franciscus uiteindelijk gelijk: hij moet afstand doen van zijn versleten liberale tradities die de Kerk tot aan de rand van de afgrond hebben gebracht.

#newsOkahqdbhby