Język
Wyświetlenia
1,5 tys.
ŚW.FILOMENA 2 2

JEZUS: Zaczną się wojny, powiązane ze sobą, obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię ...

JESUS: Wars involving Iran, Israel, Egypt and Syria interlinked ...

sobota, 4 lutego 2012 roku, godz. 10.55

M
oja najdroższa, umiłowana córko, twoja wierność wobec Mnie codziennie jest poddawana próbie. Tak wielu usiłuje powstrzymać cię w twoim Dziele dla Mnie, jednak nie potrafią tego uczynić, z powodu przyznanej ci z Niebios świętej ochrony. Ci, którzy próbują zadawać ci ból, cierpienie i znieważają ciebie, zostaną ukarani. Nie będę tolerował takich działań.

Pamiętaj, zostało przepowiedziane, że żaden człowiek nie będzie mógł powstrzymać Ognia Ducha Świętego, który wyleje się na całą ludzkość z Moich najświętszych Orędzi. Dlatego proszę, abyś nadal ignorowała przeszkody stawiane przed tobą i ignorowała nienawiść, ponieważ pochodzi ona od szatana.

Gdy reagujesz na nienawiść, to ona się rozprzestrzenia. Zignoruj ją, a umrze, ponieważ nie może znaleźć pożywienia, którego potrzebuje, by wzrastać i dręczyć.

Chcę wam teraz powiedzieć, Moje dzieci, że wydarzenia przepowiedziane w Księdze Apokalipsy dzieją się obecnie w świecie. Moje dzieci nie powinny być przestraszone, ponieważ ich wiara i ich modlitwy pomogą złagodzić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i odstępstwa.

Zaczną się wojny, które obejmą Iran, Izrael, Egipt i Syrię. Wszystkie zostaną ze sobą powiązane.
A także Włochy będą cierpieć negatywne konsekwencje, co jest związane z powstaniem fałszywego proroka i jego sprzymierzeńca, antychrysta.

Módlcie się mocno, aby żaden kraj nie został wciągnięty do światowej potęgi, która będzie kontrolowała wasze pieniądze, bo jeśli jej się powiedzie, będzie to bardzo dotkliwe.

Módlcie się do Boga Ojca, aby mógł oddalić takie okrucieństwa.

Modlitwa za dusze innych uratuje wasze własne dusze. To wszystko, o co proszę. Modlitwa. Módlcie się również o nawrócenie. Już niedługo wszystkie te rzeczy nabiorą sensu, Moja córko.

Wszystko będzie dobrze, gdy po Ostrzeżeniu dokona się nawrócenie. Idź teraz i powiedz Moim dzieciom, aby nigdy się nie lękali, gdy głoszą Moje Słowo. Będę stał obok nich. Jeśli są wyśmiewani, mogą być pewni tej prawdy tego Mojego najświętszego Słowa.

Wasz umiłowany Jezus

za: jezusdoludzkosci.pl/2012-02-04-10-5…

___________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ;

FŻP - AKTUALNOŚCI Z IZRAELA: Niebezpieczeństwo wybuchu wojny jest związane z ekspansją obecności Iranu i jego sojuszników w Syrii ...

Rabin Nir Ben Artzi (izraelski kabalista): Stwórca wypali Iran całą swoją bronią atomową

USA: Nie wycofamy wojsk z Syrii, dopóki nie obalimy Asada i wpływów Iranu


Matka Zbawienia: W ukryciu planowana jest wojna atomowa z udziałem Iranu / Mother of Salvation: Pray that Nuclear War can be averted in Iran

Matka Zbawienia: zostanie ogłoszona nowa, zaciekła III wojna światowa

JEZUS : III wojna światowa wkrótce ukaże się światu

Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości

I POSŁUCHAJ:


Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w III Wojna Światowa właśnie się rozpoczęła? Gorąco na linii Rosja-Ukraina. „Wybuchnie z powodu ….
ŚW.FILOMENA
SERDECZNIE ZAPRASZAM

Z soboty na niedzielę, tj. z 20/21. 01. 2018r. o północy kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części różańca św. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się też w intencjach kapłanów - o rozpoznanie przez nich czasu schizmy, aby pozostali niezłomni … Więcej
ŚW.FILOMENA
Gdy reagujesz na nienawiść, to ona się rozprzestrzenia. Zignoruj ją, a umrze, ponieważ nie może znaleźć pożywienia, którego potrzebuje, by wzrastać i dręczyć.