Clicks22
ms.news

Ketidak-pastian Terbesar Dalam Sesi Kewartawanan Mesyuarat Penyalahgunaan Vatican

Sesi kewartawanan harian ketika Mesyuarat Penyalahgunaan Vatican (Februari 21-24) diadakan di Dewan Institut Augustinianum Patristic Yang terletak di sebelah Vatican.

Di sebelah kiri meja speaker dewan ini, ada sebuah patung yang kelihatan melambangkan syaitan.

Catholic Sat bertanya dalam Twitter, “Apakah benda ini?”

Seorang pengguna yang tahu akan jawapan membalas, “Ianya roh Kaunsil Kedua Vatican.”

#newsLfisrexuzu