Clicks33
vi.news

Tu viện Carmel cổ lễ mở chi nhánh thứ tư

Tu viện dòng Carmel cổ lễ ở Valparaiso, Nebraska, đã khai trương chi nhánh thứ tư của họ tại Flairfield, Giáo phận Harrisburg (video LifeSiteNews dưới đây).

Các nữ tu Valparaiso đã lựa chọn Nghi thức La Mã vào năm 2000. Điều này tạo ra sự gia tăng nhanh chóng của ơn gọi.

Họ đã thành lập một tu viện thứ hai tại Elysburg, Pennsylvania, tiếp quản tu viện Carmel ở Philadelphia vào năm 2017 và mở một tu viện Carmel ở Úc vào tháng 3.

Tu viện Fairfield vẫn đang được xây dựng nhưng đã có mười nữ tu.

Mẹ Stella của Fairfield nói với LifeSiteNews (ngày 13 tháng 8) rằng những phụ nữ trẻ "rất được thu hút" bởi Phụng vụ La Mã cổ và hình thức ban đầu của Thánh Chức Carmel.

Sau khi quay lại Thánh lễ Latinh cũ, tất cả các phong tục của Carmelite lại có ý nghĩa một lần nữa, Mẹ Stella nói, "trong khi trước đó, đã có một sự mất kết nối."

#newsHldlwfnslf