Jazyk

Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou

Panna Maria neměla genetickou výbavu (tj. DNA) po sv. Anně ani po sv. Joachimovi - neměla dědičný hřích a geneticky nebyla Židovkou, ač právně Židovkou byla (podobně Pán Ježíš Kristus geneticky …
Napsat komentář
Detektiv
Kristův rodokmen začíná dvěma slavnými předky izraelského národa: Abrahamem a Davidem, jimž bylo slíbeno, že z jejich potomstva vzejde Vykupitel (Gn 13, 3; 2 Král 7, 13-16). Rodokmen sám je podán ve třech obdobích po čtrnácti členech. Jde tu nejspíše o mystické číslo; písmena „David“ dávají totiž v hebrejštině číslo 14. Rodokmen je ze strany Josefovy, neboť jen on, jako otec Ježíšův před záko… Více
mavigerdan
Za 1.republiky, se nevyčleňovali židé z čs. společenství na základě etnicity a zaznamenávali se pouze, pokud se někdo hlásil k židovskému náboženství, tedy jako "židé" s malým ž.

Pod nacisty se muselo psát slovo "Žid" s velkým "Ž".

Po 2.válce je možno psát "žid" s malým "ž" (jako stoupenec náboženství) i Žid s velkým "Ž" (jako příslušník národa).
Zedad se to líbí. 
mavigerdan
1) Mistica Ciudad de Dios je soukromé zjevení,
2x spálené a znovu na příkaz duchovníka napsané (cca 2700str.).
Jde proti několika Sv.otcům (např.Bl.Augustin v Harmonie evangelií),
když píše(k.8.kap.3), že Sv.Ap.Marek nepsal Evangelium v Římě řecky,
ale překládal do latiny z hebrejštiny.Byla opakovaně dávána/stahována
z indexu. Naposledy od 1729 (Benedikt 13.)až do zrušení 1966.
Učí, že embrya … Více
henta
Dvě velké hrubky tam máš. Žid ,vždycinky
s velkým Ž,
TUDLE TU zásadu si Stylito
pamatuj.

Stylita před 7 hodinami

sv. Panna Maria byla a je židovka a Ježíš byl a je žid.
henta
Nemusíš už jsi. Stejně jako všichni kdo
jsou živými údy Těla Kristova.
Nemůže to platit pro ty co posluhují
nevěstce babylonské, ti se Krista
spolu s jejich svatým JPII ect zřekli.
Stylita před 6 hodinami

To je zkratkovité jednání. To, že je Ježíš žid neznamená, že já se mám obřezat./oprava:Žid/
Samson1
Spása je se židů, z rodu Davidova. Ježíš má rodokmen. Ježíš je pravý Bůh i člověk a tedy musí k nějakému národu patřit, protože přijal tělo z Marie Panny. Rodiče P. Marie jsou Joachim a Anna. Holt Ježíš i P. Maria měly spojení s pupeční šňůrou s rodiči -matkou. Ježíš byl počat Mariiným souhlasem a Mocí Ducha svatého. P. Marii Bůh uchránil dědičného hříchu a jak to udělal? je všemohoucí. Tedy od … Více
menhir se to líbí. 
mike084
a my ťažko môžeme vylučovať Kresťanov zo židovstva spomedzi Kresťanov lebo to by sme museli celý zbor Apoštolov a Petra prvého vylúčiť plus svätého Pavla ovšem mesiánsky žid je bludná hovädina to je ako ostať židom a tváriť sa že nie. To je nepoctivé. Kresťanstvo NIE JE Judaizmus plus Ježiš
ceskoslo se to líbí. 
Samson1 se to líbí. 
mike084
židia mali uchovávať Vieru v jediného Boha a v Mesiáša to ich robilo výsadnými a práve preto Boh-človek Ježiš Kristus prišiel na svet medzi židmi nie preto žeby boli nejak zásadne lepší aj židia sa rodili a rodia s dedičným hriechom a prečo si vybral práve židov sa dá odtušiť aj keď nie plne pochopiť lebo kto bol Bohu radcom? nie oni si vybrali Jeho ale On si vybral ich že sú prví medzi rovnými … Více
Samson1 se to líbí. 
Libor Halik
Umírání je Boží kletbou z Ráje naprogramováno do našeho DNA díky zradě Adama a Evy, díky dědičnému hříchu. Jinak bychom stářím neztráceli síly, nešedivěli, neměli choroby, jako je neměli Pán Ježíš a Panna Maria. Proto na ikonách namalovaný zestárlý sv. Josef vypadá jakoby dědeček Panny Marie. On na rozdíl od Ježíše a Marie, byl potomkem Adama a Evy i Židem. Pán Ježíš na sebe vzal naše slabosti (… Více
ceskoslo
No-a Židi pocházejí ze stejných předků, jako ty, Stylita, či já. Proto je zbytečné něco vytrhovat od prostředka a používat to k politickým účelům.
Samson1
Ceskoslo, on je pravý Bůh i člověk, proto je Žid, stejně jako P. Maria a pěstoun Josef, který ho přijal je z rodu královského, Davidova.
menhir se to líbí. 
ceskoslo
Zkratovité jednání je pokládat Pána Ježíše za žida. Toho, který byl od věčnosti, ještě před Abrahámem.
Vzal na sebe lidské tělo a nechal se obřezat, aby mohl k židovskému národu mluvit. Jinak by byl pro ně neakceptovatelný. Bůh nemá národnost. A kromě toho všichni pocházíme od Adama a Evy.
Stylita
To je zkratkovité jednání. To, že je Ježíš žid neznamená, že já se mám obřezat.
ceskoslo
Bůh je podle tebe žid?
Tak se nech obřezat.
Stylita
sv. Panna Maria byla a je židovka a Ježíš byl a je žid. Dokazovat opak neposkrněností je nesmysl. Mluvit o tom, že neměla DNA po rodičích, se mi zdá taktéž nesmyslné. Pán mohl stvořit Pannu Marii i tedy DNA Marie podle DNA matky i otce. Její bezhříšnost nemá co dělat s DNA.
henta se to líbí. 
ceskoslo
34A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,

www.biblenet.cz/b/Acts/10
ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

www.biblenet.cz/b/Acts/10
To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
Samson1
Na to, aby člověk pochopil, že Panna Maria byla uchráněna dědičného hříchu nepotřebuji nějaká zjevení, ale stačí věřit dogmatům Církve, po nihž henta šlape jako nějaká nevěstka babylonská. Kristus je Žid po matce. Pokud došlo k manželství Židovky s nežidem, tak po matce se určuje národnost. Svatý Jan Křtitel byl od dědičného hříchu očištěn už z matčina lůna, proto se nedotkl vína a ani žen. Když … Více
henta
Je ne pochopitelné jaký děs máte
z rodokmenu Pána Ježíše Krista-
Židovského krále.
Kdejaká konspirace
vás nadchne jen abyste vyloučili
křesťany z Izraelského národa,
tedy Židů!
Narkomani říkají, žemajína zádech
satana, který je stále nutí do drog.
Něco podobného
s vámi ...a osvobození není, a není
a není. Čím to je?-jak říká apredssa.
menhir se to líbí. 
henta
Tose ti ulevilo:-) antisemito!
Alezbytečné stejně polykáš placebó-
protože jsi spojen s nevěstkou babylonskou.
ceskoslo
Židé, nechápající smysl t. zv. antisemitismu, mohli by právem říci: Což nebyl Kristus a jeho matka židovského původu? Jste-li nepřáteli židovstva, neřežete do vlastního těla? Na to odpovídáme: Kristus a jeho matka krví svojí ovšem pocházejí z rodu semitského. Nejstarší obrazy Kristovy též nesou v jeho tváři výslovně rysy židovské. Ale vše to není podstatné a rozhodující. Kristus je Syn Boží, … Více
Mates5822 se to líbí. 
Zobrazit dalších 3 líbí se mi to.
JardaNovak
Dobrá schýza. Takže:
1. Marie byla normální žena jako tisíce dalších, není důvod aby byla počata jinak. Bůh já dal svobodnou volbu, mohla odmítnout a být vybrána jiná.
2. Kdoví co se některým lidem zjevuje. Je to povětšinou egoistický sobec, žádající úctu pro sebe. Ne matka Boží.