Clicks45
lt.news

Benediktas XVI-asis norėjo susitikti su monsinjoru Livio Melina

Rugpjūčio 1-ąją Benediktas XVI-asis pageidavo susitikimo su buvusio Jono Pauliaus II-ojo instituto prezidentu ir monsinjoru Livio Melina Romoje, praneša Catholic News Agency.

Melina buvo skandalingai pagarsėjusio instituto prezidentas nuo 2006-ųjų iki 2016-ųjų. Jis turi nepriekaištingas akademines kvalifikacijas, tačiau neseniai buvo atleistas iš instituto ir neteko savo profesoriaus pareigų.

Prieš tapdamas profesoriumi Melina dirbo su kardinolu Ratzigeriu Tikėjimo doktrinos kongregacijoje. Abu dvasininkai turėjo nepaprastai stiprų ryšį ir santykius. Ratzingeris asmeniškai norėjo, jog jo bičiulis Melina perimtų svarbią poziciją Jono Pauliaus II-ojo institute dar 1991-aisiais.

Vis dėlto, Melina tapo Popiežiaus Pranciškaus „įtūžio“ auka, kai institutas pasipriešino Popiežiaus eretiškajam dokumentui Amoris Laetitia.

#newsKauqnmnnfi