Wyświetlenia809

JEZUS: Pamiętajcie, nie reprezentujecie Mnie, kiedy oczerniacie i publicznie okazujecie innym nienawiść

JESUS: Remember you do not represent Me when you slander and show public hatred for others

sobota, 7 stycznia 2012 roku, godz. 15.40

Moja szczerze umiłowana córko, podczas gdy Moi wyznawcy nadal sprzeczają się między sobą odnośnie do prawdziwości tych Moich świętych Orędzi do świata, wciąż coraz więcej dusz oddziela się ode Mnie.

Wy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, bądźcie pewni, że wasza miłość do Mnie musi zostać dowiedziona. Nie wystarczy powiedzieć, że się Mnie kocha. Musicie najpierw kochać swoich bliźnich. Jak kochacie swoich bliźnich? Czy traktujecie ich z miłością i szacunkiem, bez względu na to, jak bardzo was obrażają?

Biada tym z was, którzy rzucają oszczerstwa na innych w Moje Imię. Jesteście dla Mnie straceni. Kiedy osądzacie i przeklinacie innych w Moje Imię, bez pokory w sercach, plujecie Mi w Twarz.

Pamiętajcie, nie reprezentujecie Mnie, kiedy oczerniacie i publicznie okazujecie innym nienawiść.

Jednak wielu z tych, którzy stwarzają wrażenie, że są Moimi świętymi apostołami, wpadają w tę pułapkę, zastawioną na nich przez szatana, aby się potknęli. Mówię, odejdźcie. Módlcie się o przebaczenie, będzie o wiele lepiej, jeśli poświęcicie więcej czasu na modlitwę o zbawienie swoich braci i sióstr.

O, jakże pragnę, aby ci wyznawcy, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, zachowywali się w taki sposób, jak ich nauczyłem. Jak bardzo oni ranią te biedne dusze, które starają się, jak tylko mogą, pozostać pokornymi w Moich Oczach.

Istnieje wielka potrzeba rozeznania w odniesieniu do tych świętych Orędzi z Moich Boskich Ust, ostatnich takich Orędzi w swoim rodzaju na ten koniec czasów.

Nigdy nie wyrabiajcie sobie swoich własnych opinii opartych na błędnym rozumieniu tego, Kim Ja Jestem, i Mojego Nauczania. Ja Jestem, ponad wszystko, najpierw Bogiem Miłosierdzia, zanim przyjdę jako Sędzia. Kocham was wszystkich, ale cierpię dzisiaj taki sam ból, jakiego doświadczyłem podczas Mojego czasu w ogrodzie Getsemani. Nigdy nie spocznę, dopóki nie uratuję was od złego ducha.

Każdy człowiek, który mówi, że nie cierpię, nie zna Mnie. Każdy człowiek, który myśli, że otrzymał władzę osądzania innych w Moje Imię, nie kocha Mnie naprawdę. Kocha natomiast siebie i jest pełen pychy.

Każdy człowiek, który grozi innym palcem, aby zmusić ich do uwierzenia we Mnie, również źle zrozumiał Moje Nauczanie miłości, pokory i cierpliwości. Wielu chrześcijan mających dobre intencje uważa, że ich rolą jest analizowanie i ponowne ocenianie Mojego Nauczania. Jednak wiele z ich analiz opiera się na ludzkim i logicznym rozumowaniu, które ma małą wartość w Moim Królestwie.

Kiedy wzywam was, abyście się stali małymi w Moich Oczach, to mam na myśli – tak jak dziecko, które niczego nie kwestionuje. Mam na myśli dziecko, które całkowicie ufa swojemu ojcu bez lęku w sercu. Dopóki się nie staniecie małymi w Moich Oczach, nie będziecie nadawać się do przemawiania w Moje Imię. Tylko wtedy, kiedy odnajdziecie pokorę, której poszukuję, będziecie mogli Mi pomóc ratować dusze.

Wasz Nauczyciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/judge-and-curse…
za: jezusdoludzkosci.pl/2012-01-07-15-4…

_______________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Jak wielu z was leży krzyżem przede Mną i wylewnie chwali Mnie z dziękczynieniem, a jednocześnie oczernia swoich braci i siostry?

JEZUS: Tylko wtedy, gdy okazujecie sobie nawzajem szacunek i miłujecie się wzajemnie, możecie prawdziwie głosić Moje Słowo

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości ...

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...


JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
"Każdy człowiek, który myśli, że otrzymał władzę osądzania innych w Moje Imię, nie kocha Mnie naprawdę. Kocha natomiast siebie i jest pełen pychy."