Język
Wyświetlenia
363
W obronie Tradycji Kościoła 6 1

Św. Jan Paweł II - Rasizm wielką zniewagą Boga

Jan Paweł II Rasizm zniewagą Boga

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 26 sierpnia 2001 — Castel Gandolfo

1. «Przyjdę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę» (Iz 66, 18). Te słowa proroka Izajasza, odczytane podczas dzisiejszej liturgii, przypominają mi o ważnym spotkaniu międzynarodowym, które ma się rozpocząć w najbliższy piątek, 31 sierpnia, w Durbanie, w Republice Południowej Afryki, i potrwa do 7 września. Mam na myśli Światową Konferencję Narodów Zjednoczonych poświęconą walce z dyskryminacją rasową. Również na tym forum Kościół wystąpi zdecydowanie w obronie fundamentalnych praw człowieka, zakorzenionych w jego godności istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.

Aby przedstawić wiernym oraz społeczności międzynarodowej stanowisko Stolicy Apostolskiej w tej materii, Papieska Rada «Iustitia et Pax» opracowała nowe wydanie — opatrzone szczegółowym, aktualizującym wstępem — dokumentu opublikowanego na moją prośbę w 1988 r., zatytułowanego «Kościół wobec rasizmu: o społeczeństwo bardziej braterskie».

2. W ostatnich dziesięcioleciach, w których jesteśmy świadkami postępów globalizacji, niepokojącego zjawiska odradzania się agresywnych nacjonalizmów, przemocy na tle etnicznym i rozpowszechnionej dyskryminacji rasowej, godność człowieka była często bardzo poważnie zagrożona. Każde prawe sumienie musi zdecydowanie potępiać rasizm, gnieżdżący się w ludzkich sercach czy w jakimkolwiek środowisku. Niestety, przybiera on wciąż nowe i nieoczekiwane postaci, obrażając i poniżając rodzinę ludzką. Rasizm to grzech, który stanowi wielką zniewagę Boga.

Sobór Watykański II przypomina, że «nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych (...). Toteż Kościół odrzuca jako obcą duchowi Chrystusowemu wszelką dyskryminację czy prześladowanie stosowane ze względu na rasę czy kolor skóry, na pochodzenie społeczne czy religię» (Nostra aetate, 5).

3. Rasizmowi trzeba przeciwstawiać kulturę wzajemnej akceptacji, uznając w każdym człowieku — mężczyźnie i kobiecie — brata i siostrę, z którymi mamy wspólnie iść drogami solidarności i pokoju. Trzeba zatem podjąć ogromną pracę wychowywania do wartości, które podkreślają godność człowieka i bronią jego podstawowych praw. Kościół pragnie nadal być aktywny w tej dziedzinie i prosi wszystkich wierzących, aby wnosili w nią osobisty, odpowiedzialny wkład przez nawracanie serc, budzenie wrażliwości i kształtowanie postaw. Nieodzownym warunkiem osiągnięcia tych celów jest przede wszystkim modlitwa.

Prośmy przede wszystkim Matkę Najświętszą, aby wszędzie rozwijała się kultura dialogu i wzajemnej życzliwości oraz szacunek dla każdego człowieka. Jej zawierzajmy konferencję w Durbanie, która, jak ufamy, umocni wspólną wolę budowania świata bardziej wolnego i solidarnego.

opoka.org.pl/…/ap_26082001.html

Napisz komentarz
to wyglada mniej wiecej tak; jak murzyna wyrzuca z pracy to wszyscy czarni krzycza, ze to jest rasizm i manifestuja a jak bialego wyrzuca z pracy to jest cisza i normalnosc..........
Croisade lubi to. 
Syn Marnotrawny
Niszczenie Państw Narodowościowych zbrodnią !
Croisade lubi to. 
Pokaż 2 polubinia więcej.
predex
Pojedź doi Afryki i wyjdź na ulice , jak bedzisz sam jedyny wśrod czarnych , to zrozumiesz gdzie jest rasizm, ja byłem w takiej sytuacji.

Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ale nie bardziej.

A my kochamy ich bardziej.

Murzyni dostają w Polsce 120 pln/ dniowki.

Polski przecietny emeryt nawet nie może o takiej kwocie pomyslec.

Najczęściej ma polowę tej dniowki.

dlaczego, gdzie miłość … Więcej
Syn Marnotrawny lubi to. 
Tymoteusz lubi to. 
Weronika.S
Nie ma ważniejszych spraw, tylko ten rasizm, chyba, że dotyczy prześladowania białych, bo o tym się słyszy coraz częściej
Czcigodny ks. dr prałat Roman Kneblewski - którego całkowicie popieram i bronię - głosi czystą naukę Kościoła i propaguje zdrową ideę narodową, dlatego z czystym sumieniem zachęcam wszystkich do słuchania pełnych mądrości Bożej nauk tego wspaniałego kapłana.

Niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, że niektórzy użytkownicy tego portalu mimo upomnień popierają i propagują antykatolicką, pogańską i … Więcej