Taal
Kliks
70
nl.news

Nu heeft de geheime commissie een gezicht

Luca Maria Negro, voorzitter van de Federatie van de Evangelische Kerken in Italië kondigde op nev.it (10 januari) aan dat "2018 een cruciaal jaar zal worden voor de oecumene in Italië en in de wereld."

Als reden hiervoor geeft Negro aan dat dit jaar in Italië een Tavolo permanente di consultazione (Permanente Raad van Overleg) met katholieken, protestanten en orthodoxen zal worden opgericht. Negro legt niet uit waarom dit "cruciaal" zal zijn voor de oecumene wereldwijd.

Anonimi della Croce (11 januari) vult verder aan. Volgens de blog is het nieuwe bestuur de reeds bestaande geheime commissie die werkt aan een oecumenische mis. De volgende vergadering vindt plaats op 12 februari.

Bisschop Ambrogio Spreafico van Frosinone, verantwoordelijk voor de oecumene tijdens de bisschoppenconferentie, zei volgens agensir.it (11 december) dat de basis voor deze nieuwe structuur is dat "niemand kan zeggen dat hij de enige bezitter van de volledige waarheid is". Dit is echter een van de essentiële eisen van de katholieke kerk.

Volgens Anonimi della Croce zal de groep binnen enkele maanden een oecumenische mis lanceren.

Afbeelding: Ambrogio Spreafico, © Beatrice, wikicommons CC BY-SA, #newsRtzgdhfazm