Clicks1.4K
pl.news
2

Nieodpowiedni instrument odbiera cześć liturgii – Maestro Aurelio Porfiri

Nie żyjemy w kulturze sakralnej. Nasza codzienność nie jest przesycona sakralnością.

Izraelici żyli w zupełnie innych warunkach. I w tym kontekście należy rozumieć zachętę z psalmu 150., żeby w czasie liturgii używać wszystkich instrumentów.

To nie jest zaproszenie do bezrefleksyjnej radości. Wtedy, kiedy pisano psalm, instrumenty były uświęcone. Dziś nie są. W zasadzie profanum dominuje nad sacrum.

Plinio Corrêa de Oliveira, brazylijski myśliciel katolicki, pisze: "bycie niewinnym to zintegrowanie w sobie krystalicznego pojmowania pierwszej doskonałości wszystkiego".

Tę niewinność straciliśmy i dlatego nie możemy widzieć tego, co kryje się za różnymi rzeczami, nawet zła, które skrywają.

Muzyka kościelna jest desakralizowana przez użycie niewłaściwych instrumentów, co desakralizuje całą liturgię. Nie możemy sobie na to pozwolić.

Grafika: © LawrenceOP, CC BY-NC, #newsAkkvjxqyqa
Armia_Reszty and one more user like this.
Armia_Reszty likes this.
jadwiska likes this.