Jazyk
Zobrazení
141
Stylita 5 1

Boží slovo na den 13.1. A.D. 2018

Boží slovo na den

Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil.
A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali.
Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí s celníky a hříšníky?“
Ježíš to uslyšel a řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Mk 2,13-17
obr. Michelangelo Merisi da Caravaggio, Povolání sv. Matouše
Napsat komentář
henta
..."Vyšel opět k moři. Všechen
lid k němu přicházel a on je učil.
. A když šel dál, viděl Leviho,
syna Alfeova, jak sedí v celnici,
a řekl mu: „Pojď za mnou!“
On vstal a šel za ním...."


Rybáři : zde pro mnohé k potěšní:
www.youtube.com/watch

zde snad nejen pro mne
www.youtube.com/watch

p.s. Jen Kristus Ježíš, nás jednou buď
nepřijme, nebo přijme. Nechm… Více
henta
"Jen bohové se nemýlí"
Opravuji chybu :
Byl uveden Samuelem na "výšinu", aby/Saulovi/
byla oznámena Hospodinova vůle.
henta
"To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem." Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl: "Ukaž mi laskavě, kde je dům věštce." Samuel na to řekl Saulovi: "Já jsem věštec. Vystup se mnou na výšinu; dnes budete jíst se mnou a ráno tě propustím. Oznámím ti vše, co máš na srdci."

Oba byli vedeni jedním Duchem, dle svého
poznání. Samuel "věděl" Saul … Více
Zedad
On vstal a šel za ním.
Pojďme za Pánem Ježíšem.
henta se to líbí. 
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratily … Více