Jazyk

Boží slovo na den 13.1. A.D. 2018

Boží slovo na den Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když …
Napsat komentář
henta
..."Vyšel opět k moři. Všechen
lid k němu přicházel a on je učil.
. A když šel dál, viděl Leviho,
syna Alfeova, jak sedí v celnici,
a řekl mu: „Pojď za mnou!“
On vstal a šel za ním...."


Rybáři : zde pro mnohé k potěšní:
www.youtube.com/watch

zde snad nejen pro mne
www.youtube.com/watch

p.s. Jen Kristus Ježíš, nás jednou buď
nepřijme, nebo přijme. Nechm… Více
henta
"Jen bohové se nemýlí"
Opravuji chybu :
Byl uveden Samuelem na "výšinu", aby/Saulovi/
byla oznámena Hospodinova vůle.
henta
"To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem." Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl: "Ukaž mi laskavě, kde je dům věštce." Samuel na to řekl Saulovi: "Já jsem věštec. Vystup se mnou na výšinu; dnes budete jíst se mnou a ráno tě propustím. Oznámím ti vše, co máš na srdci."

Oba byli vedeni jedním Duchem, dle svého
poznání. Samuel "věděl" Saul … Více
Zedad
On vstal a šel za ním.
Pojďme za Pánem Ježíšem.
ertzt se to líbí. 
henta se to líbí. 
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratily … Více