언어
클릭 수
2천
fr_parvus

Jakie jest Twoje sumienie?

Kilka słów na temat sumienia, a zwłaszcza rodzajów sumienia według tradycyjnej teologii duchowości.

Krótko i na temat, aby nie przynudzać:

Sumienie - według klasycznej teologii duchowości - może być prawidłowe, ale może być też nieprawidłowe - co zdarza się bardzo często wśród ludzi pobożnych.

Do sumienia błędnego należy zarówno sumienie skrupulatne, jak również tzw. sumienie szerokie. Powstają one z braku właściwego umiaru, są to dwie przeciwstawne skrajności.

Sumienie skrupulatne występuje bardzo często wśród ludzi nawróconych. Tacy wierzą, a nawet upominani dalej są przekonani, że widzą grzech tam, gdzie go niema. Błądzą nie tylko z powodu ignorancji religijnej, lecz także dlatego, że dusza ulega wyobraźni, uporowi swojego błędu, albo nadmiernemu uczuciu, krępującemu serce. Taki człowiek męczy się ogromnie, gdyż wszędzie widzi grzech, nawet w rzeczach całkowicie obojętnych. Np. gdy widzi dwie skrzyżowane zapałki na ziemi, uważa, że to profanacja krzyża...itd. Z powodu tych skrupułów upomina wszystkich wokoło nieustannie, widząc grzechy tam, gdzie ich nie ma. Taki skrupulant widzi rzeczywistość inaczej, niż ona przedstawia się naprawdę, zdaje się nie dostrzegać dobra, lecz widzi samo zło i to jakby przez szkło powiększające. Bardzo ciężkie jest życie skrupulanta. A jeszcze cięższe jest życie jego bliskich.
I zdarza się, że czasem nawet spowiednik nie jest w stanie przekonać takiego człowieka, że jego grzechy są już odpuszczone, gdyż on ciągle lęka się i wciąż na nowo robi rachunek sumienia. Oczywiście ma w tym wszystkim udział także zły duch, który potęguje tę skłonność do skrupułów, gdy tylko ją dostrzega w duszy.

Natomiast sumienie szerokie jest przeciwieństwem sumienia skrupulatnego. Człowiek mający szerokie sumienie, wmawia sobie, a upominany, wmawiać sobie nie przestaje, że nie widzi grzechu lub niebezpieczeństwa tam, gdzie ono jest rzeczywiście. Taki błąd popełnia człowiek nie tylko przez ignorancję religijną zawinioną, lecz także na skutek zniekształcenia sumienia przez grzech nałogowy, albo uleganie namiętności, która zaślepia umysł i sprawia, że nie widzi on zła tam, gdzie ono faktycznie się znajduje, albo lekceważy poważne zło, uważając je za niegroźne, a nawet za niewiele znaczące.
Człowiek mający takie sumienie, może uniknąć błędów i oddalić w ten sposób przyczynę, którą powinien oddalić, dlatego skoro nie czyni tego, staje się winnym.
Sam diabeł, gdy tylko dostrzega, że człowiek jest skłonny do lekceważenia grzechów i niebezpieczeństw, jeszcze bardziej stara się go nakłaniać w tę stronę.

Trzeba wystrzegać się zarówno sumienia skrupulatnego jak i szerokiego.

Sumienie prawidłowo ukształtowane, czyli prawe, ukazuje rzeczy takimi, jakimi one są w rzeczywistości. Np., jako przykazanie, czyli zobowiązanie ukazuje to, co jest przykazaniem; jako rzeczy niebezpieczne to, co jest niebezpieczne; jako polecone, czyli doskonalsze lecz nie nakazane to, co dotyczy rady lub doskonałości; jako obojętne to, co jest samo w sobie obojętne moralnie.


Oprócz wychowania (KKK 1783), pracy nad sobą (KKK 1784), i innych środków, które formują sumienie, najważniejszym jest poznawanie prawdy (KKK 1785), poprzez czytanie i rozważanie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także książek i czasopism katolickich.
Wielką pomocą jest również spowiadanie się u jednego kapłana, a szczególnie pomocne w formacji sumienia jest kierownictwo duchowe.

fr_parvus

Na podstawie:

- Pierre Jean Aernoud SJ, Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego;
- Katechizm, Kościoła Katolickiego;
-
Reginald Garrigou-Lagrange OP, Trzy okresy życia wewnętrznego.

댓글 쓰기…
fr_parvus
Jedno jest sumienie prawidłowe, czyli prawe, mianowicie to, które ukazuje rzeczy takimi, jakie one są. Np., jako przykazanie, czyli zobowiązanie ukazuje to, co jest przykazaniem; jako rzeczy niebezpieczne to, co jest niebezpieczne; jako polecone, czyli doskonalsze lecz nie nakazane to, co dotyczy rady lub doskonałości

Oprócz wychowania (KKK 1783), pracy nad sobą (KKK 1784), i innych środków, … 더보기
fr_parvus
Natomiast sumienie szerokie jest przeciwieństwem sumienia skrupulatnego. Człowiek mający szerokie sumienie, wmawia sobie, a upominany, wmawiać sobie nie przestaje, że nie widzi grzechu lub niebezpieczeństwa tam, gdzie ono jest rzeczywiście. Taki błąd popełnia człowiek, ponieważ ma serce obciążone nieświadomością zawinioną, lub grzechem nałogowym, albo ulega namiętności, która zaślepia umysł … 더보기
fr_parvus
To prawda, i bierze ze sobą siedmiu innych, złośliwszych niż on...(Mt 12, 43-45). A ponieważ nie mają już władzy nad grzesznikiem nawróconym, to starają się przynajmniej skłonić go do skrupułów, gdyż na pierwszym etapie każdego tzw. "drugiego nawrócenia", szczególnie silnie Duch Święty działa na duszę poprzez Dar Bojaźni Bożej i Dar Pobożności. A ponieważ dusza jest jeszcze jakby zaślepiona na … 더보기
malgorzata__13
Sumienie nawróconych:to szeroki temat,i sprawdza sie tu zasada że wypędzony zły duch wraca na miejsce sprowadzając kolegów z rocznika do pomocy.Za mało się mówi o tej prawidłowości,bo sam delikwent nie rozumie czemu tak się dzieje a rodzina tym bardziej.
Nawrócenie to długi proces,wiara musi wspierać się na rozumie aby nie przegiąć w drugą stronę,co się każdemu może przydarzyć.
Deon
Podesłałem Ci linka :)
fr_parvus
Też tak myślę, ale nie mam nic innego...
Deon
Pasuje jak....wół do karety.
fr_parvus
Deon, a zobacz teraz? To zdjęcie pasuje? Bo nic innego nie mogę wyczaić...chociaż...to raczej nadaje się także na inny artykuł, o uzależnieniach...
fr_parvus
Nie pamiętasz, jak atakawano Franciszka, "bo ma czarne buty"?
Jak niektórzy mówili: "Ooooo! To pewnie mason"...

Człowiek, który wszędzie widzi tylko samo zło, zasadzki szatana, sidła masonów - taki człowiek ma skrupulatne sumienie, które trzeba teraz "wyprostować...

Dlatego tak wiele cytuję z nauczania Kościoła na tym portalu...
Deon
A co wspólnego z sumieniem mają buty Ojca Świętego ?
fr_parvus
"Sumienie skrupulatne występuje bardzo często wśród ludzi nawróconych. Tacy wierzą, a nawet upominani dalej są przekonani, że widzą grzech tam, gdzie go nie ma. Błądzą głównie dlatego, że dusza ulega wyobraźni, uporowi swojego błędu, albo nadmiernemu uczuciu, krępującemu serce. Taki człowiek męczy się ogromnie, gdyż wszędzie widzi grzech, nawet w rzeczach całkowicie obojętnych. Np. gdy widzi … 더보기