Clicks47
vi.news

Francis phong một kẻ dị giáo khác làm Tổng giám mục và Hồng y tương lai

Giáo Hoàng Francis đã nêu tên vào ngày 8 tháng 8 tại Marseille, giám mục phụ tá Jean-Marc Aveline, 60 tuổi, làm tổng giám mục mới của thành phố Marseille, Pháp.

Nhà báo người Pháp, Yves Daoudal gọi Aveline là một kẻ dị giáo rõ ràng.

Aveline thành lập Viện Khoa học và Thần học Tôn giáo ở Marseille, nơi đặt Hồi giáo và Thiên chúa giáo ngang hàng với nhau.

Nhà tư tưởng trưởng hiện tại của Viện là Cha Christian Salenson. Trong cuốn sách của mình, “Christian de Chergé, une théologie de l’Espérance”, (Christian de Chergé, Thần học về Hy vọng), ông tuyên bố rằng sự hòa giải cứu độ của Chúa Kitô cũng xảy ra trong đạo Hồi.

Do đó, các Kitô hữu không thể đòi hỏi một kiến thức đầy đủ về Chúa Kitô và phải chấp nhận "Chúa Kitô của đạo Hồi."

Một khi đạo Hồi được coi là có nguồn gốc từ Thiên Chúa, Salenson giải thích, các Kitô hữu phải thêm Hồi giáo vào "kinh nghiệm tâm linh" của họ, vì Kitô giáo và Hồi giáo giải thích lẫn nhau.

Lời nói đầu của cuốn sách đầy công kích của Salenson được viết bởi Tổng Giám mục Aveline.

#newsQaegftzcdt