Wika
Mga Click
19
fil.news

Holy See Opisyal Nang Nagtataguyod Ngayon ng Aborsyon at Kontrasepsyon

Si Kardinal Pietro Parolin, ang Kalihim ng Estado ng Vatican, ay lumahok noong Disyembre 10 sa kumperensya ng Marrakesh na sinang-ayunan sa U.N. Global Compact for Migration.

Ang panghuling draft ay naglalaman ng 23 layunin na walang pagtatangi sa pagitan ng ilegal at legal na imigrante o sa pagitan ng ekonomikong imigrante at mga refugee.

Ang draft ay nananawagan sa mga gobyerno na "imulat" ang mga mamamahayag, kasama ang mga direktiba sa "terminolohiya" na gagamitin nila, at "magdaos" ng 'pista ng culinary' upang ipagdiwang ang maraming kultura".

Ang disbentaha ng dokumento ay nasa Layunin 15 na humihiling na isama ang mga kailangan sa kalusugan ng mga imigrante sa pagkokonsidera ng Framework of Priorities and Guiding Principles to Promote the Health of Refugees and Migrants ng World Health Organisation.

Hinihiling ng balangkas na ito na bigyang prayoridad ang "mga serbisyong pangkalusugan sa reproduktibo" na nangangahulugang daan sa aborsyon at kontrasepsyon.

Tinawag ng Ikalawang Konseho ng Vatican ang aborsyon na isang "kasuklam-suklam na krimen" (Gaudium et Spes 51).

picture: Pietro Parolin, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsTceuacywhs