Jazyk
Zobrazení
222
Stylita 3

Boží slovo na den 3.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." Ježíš mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: 'jdi', a jde, a jinému: 'přijď', a přijde, a svému služebníkovi: 'udělej to', a udělá to." Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: "Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.
Mt 8,5-11
obr. Ježíš uzdravuje služebníka setníka, Paolo Veronese (1585)
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre -Econe

Máte strach postavit se mimo Církev? Tento strach je ve svém principu chvályhodný, ale vy se zneklidňujete mylnými představami.

jmenoval mě můj biskup současně profesorem v semináři v Liberville; tam jsem vyučoval šest let seminaristy, z nichž někteří později obdrželi milost biskupské hodnosti. Když jsem potom já sám stal biskupem v Dakaru, považoval jsem před… Více
Zedad
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
"Do domu Hospodinova půjdem
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/pondeli-po-1-ne…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země (bude) ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Až smyje Pán špínu siónských dcer, až spláchne … Více