Clicks216
Coburg

Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT

22.8.2019, Varšava. Polská biskupská konference je znepokojena zaváděním nových předmětů tzv. sexuální a antidiskriminační výchovy v některých základních školách. Jejich obsahem totiž není výchova, nýbrž depravace. Komise polského episkopátu pro katolickou výchovu proto zveřejnila Výzvu k rodičům ohledně depravace ve školách, kde upozorňuje rodiče, že magistráty některých měst (např. Lodž, Varšava, Krakov a Gdaňsk) zavádějí předměty, v nichž bude pod záminkou prevence proti diskriminaci homosexuálně orientovaných osob a osvěty ve věci přenosu pohlavních chorob, předkládána dětem genderová ideologie, která zjevně odporuje křesťanské víře i morálce, jež s ní souvisí. Biskupové proto vybízejí k bdělosti a připomínají rodičům, že mají právo preventivně se seznamovat s obsahem těchto předmětů, koncipovaných podle kontroverzních standardů Světové zdravotnické organizace z roku 2010, popř. také odmítnout souhlas s docházkou svých dětí na takovéto předměty.
Pro tento případ je na webových stránkách Polské biskupské konference umístěn formulář prohlášení, kterým mohou rodiče vyjádřit svůj nesouhlas nebo požadovat od školy, aby byli předem informováni o jakékoli školní iniciativě v této oblasti. Komise polského episkopátu pro katolickou výchovu upozorňuje, že pozitivní a moudrá sexuální výchova by měla být objektivní, nikoli ideologická a měla by být součástí kontextu výchovy k lásce a sebedarování způsobem, který odpovídá dětskému věku. „Jinak - jak podotýká na stránkách Polské katolické agentury Przemysław Majewski, mluvčí jednoho z občanských sdružení, hájících právo rodičů na výchovu - „hrozí riziko sexualizace a demoralizace dětí, což není ani vědecké, ani výchovné.“
www.radiovaticana.cz/clanek.php
Tak genderová totalita sa chystá indoktrinovať poľské deti, pričom len pred pár dňami krakovský arcibiskup varoval pred dúhovým morom ktorý chce valcovať Poľsko, a arcibiskupa podporili biskupské konferencie Slovenska, Česka a Maďarska. Odvážne svedectvo priniesol aj 15 ročný Poliak, ktorý s ružencom a krížom v ruke zastavil pochod LGBT.
Treba pripomenúť, že Poľsko na rozdiel od Slovenska ratifikovalo Istanbulský dohovor, takže LGBT lobby sa tu drzo rozťahuje a rodičia ak odmietnu túto indoktrináciu v školách tak môžu byť na základe ID obvinení z rodovo podmieneného násilia. Žiaľ na Slovensku aj vďaka mnohým oklamaným a zmanipulovaným katolíkom sa podarilo zvoliť LGBT lobistku Čaputovú, ktorá má ten istý cieľ - pomôcť presadiť rodovú LGBT totalitu na Slovensku. Našťastie vďaka SDZR a o.Kuffovi sa podarilo na Slovensku zastaviť ratifikáciu ID. Ale nepískajme si, genderová totalita sa k nám tlačí všetkými škárami.