Clicks21
lv.news

Kardināls Millers: kristieši nevar lūgties kopā ar musulmaņiem [bet visi nesenie pāvesti to darīja]

"Mēs nevaram lūgties kā, piemēram, musulmaņi vai kopā ar viņiem," kardināls Gerhards Millers teica 17. maija sarunas laikāVeronā, Itālijā.

Viņš uzsvēra, ka islāms noliedz trīsvienību un Kristus dievišķību, kas ir kristīgās ticības pamatprincipi.

Līdz ar to musulmaņi nav Dieva bērni, kas tiecas pēc Kristus žēlastības, bet tikai cilvēki, kas pakļauti kādam tālam Dievam.

Neskatoties uz Millera vārdiem, visi nesenie pāvesti, Jānis Pāvils II, Benedikts XVI un Francisks, lūdzās kopā ar musulmaņiem.

Attēls: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsRkmihkyyad

3
4
1
2