Taal
40

Humanae Vitae is "onfeilbaar en onveranderlijk" - Kardinaal Müller

Humanae Vitae, dat kunstmatige anticonceptie verbiedt, is volgens kardinaal Gerhard Müller "wezenlijk onfeilbaar" omdat het behoort tot de geopenbaarde en natuurlijke antropologie. Tijdens een boekpr…
Schrijf hier je reactie …