Język
Wyświetlenia
5 tys.
ŚW.FILOMENA 1 2

JEZUS O OSTRZEŻENIU: Znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie...

Fragment orędzia MBM, który opisuje to mistyczne wydarzenie:

"Będziecie widzieć wielkie znaki na niebie zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Gwiazdy kolidować będą z takim impetem, że człowiek mylnie oceni spektakl widziany na niebie, jako katastrofalny. Wynikiem zderzenia komet będzie wielkie czerwone niebo, a znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie. Wielu będzie się bać, ale Ja mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu zobaczycie prawdziwie Boski Znak, oznaczający wspaniałą wiadomość dla grzeszników na całym świecie."

Dlaczego nastąpi Ostrzeżenie?

Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje.

Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy.

Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła.

Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy.

Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia.

Aby umocnić wiarę wśród wierzących.

Co poprzedzi Ostrzeżenie?

Dwie komety zderzą się na niebie.

Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie. Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa.

Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się.

Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie.

Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa.

Co się wydarzy podczas Ostrzeżenia?

Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie.

Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd.

Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie.

Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu.

Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości.

Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę.

Co należy uczynić przed Ostrzeżeniem?

Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować.

Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów.

za: jezusdoludzkosci.pl/czym-jest-ostrzezenie

___________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

JEZUS O PRZYGOTOWANIU DOMÓW NA OSTRZEŻENIE: Przygotujcie w waszych domach poświęcone świece oraz zaopatrzcie się w wodę i żywność na okres kilku tygodni.

CZY OSTRZEŻENIE BĘDZIE W MARCU TEGO ROKU?

I POSŁUCHAJ:


Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Ostrzeżenie nastąpi wkrótce, zanim faktycznie dojdzie do wojny... Wielki Tydzień zbliża się....
ŚW.FILOMENA
Moja ukochana córko, poproś Moje dzieci, aby odmawiały te modlitwy od teraz, aż do Ostrzeżenia. Moi wyznawcy są proszeni o odmawianie tych modlitw, które wam daję każdego dnia dla zbawienia dusz. To jest pierwsza modlitwa

Mój dar dla Jezusa, aby ratować dusze


Mój najdroższy Jezu, Ty, który tak bardzo nas kochasz, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc uratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad … Więcej