Ngôn ngữ
Lượt xem
32
vi.news

Cố vấn Vatican đáng nghi đưa ra những tuyên bố đáng nghi về "các nữ phó tế"

Phụ nữ đã phục vụ trong thiên niên kỷ đầu tiên với tư cách là phó tế "trong vai trò bí tích", Phyllis Zagano tuyên bố trước AmericaMagazine.org (15 tháng 1).

Zagano là một nhà thần học người Mỹ bất tuân và là người ủng hộ cho "các nữ phó tế". Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm bà vào một ủy ban về các nữ phó tế, họ đã hoàn thành công việc của mình vào tháng 6.

Bà đề cập đến các hoạt động "bí tích" như xức dầu cho phụ nữ bị bệnh và các nữ tân đạo sinh, mang Rước Lễ tới cho phụ nữ bị bệnh và kiểm tra cơ thể phụ nữ bị chồng đánh đập.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũ như "Hiến pháp Tông đồ" (thế kỷ thứ 4) chỉ ra rằng "một nữ phó tế không ban phước, cũng không thực hiện bất cứ điều gì thuộc về chức vụ của các linh mục hoặc phó tế" nhưng "phải hỗ trợ của các linh mục trong lễ rửa tội cho phụ nữ nhằm đảm bảo lễ nghi".

Hơn nữa, Zagano đưa ra tuyên bố sai lầm rằng các nghi lễ phong chức cho các nữ phó tế "giống hệt" với các nghi lễ phong chức của các phó tế thông thường.

Nhưng những lời cầu nguyện của việc phong chức các phó tế liên quan đến Thánh Stephen, trong khi của các nữ phó tế đề cập đến Phoebe. Chỉ có lời cầu nguyện của các phó tế thông thường mới bao gồm một lời cầu khấn rằng anh ta có thể tiến đến chức tư tế và giám mục.

Nữ phó tế của thế kỷ thứ nhất có thể so sánh với những người giúp đỡ xã hội hoặc hành chính trong một giáo xứ.

Hình ảnh: © Episcopal Diocese of Southwest Florida CC BY, #newsEqgevtkdth
vi.news nhắc đến bài đăng này trong Đa số các Giám mục Hoa Kỳ sẽ thụ phong Phụ nữ [một cách không hợp lệ].