Clicks43
vi.news

Phát bắn thứ hai: Josef Seifert chỉ ra những hậu quả khủng khiếp của Tuyên bố Abu-Dhabi

Tuyên bố Abu Dhabi của Giáo hoàng Francis ngụ ý về "sự kết thúc của Kitô giáo", và là "dị giáo của tất cả các dị giáo", nhà triết học Josef Seifert đã nói với Gloria.tv (video tiếng Đức dưới đây).

Tuyên bố nói rằng Thiên Chúa muốn sự đa nguyên của các tôn giáo.

Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 3, Francis đã giải thích với Đức cha Athanasius Schneider rằng ông chỉ có ý ám chỉ ý chí cho phép của Chúa ("Chúa cho phép") chứ không phải ý chí tích cực của Ngài ("Chúa mong muốn").

Seifert gọi lời giải thích này là "không đầy đủ" bởi vì một "tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận được" không thể được sửa chữa bởi một cuộc trò chuyện riêng tư mà phải bị thu hồi công khai.

Hơn nữa, lời giải thích của Francis còn thiếu sót, vì không cần một tuyên bố trang nghiêm nào để chỉ ra rằng không có gì tồn tại mà không được Thiên Chúa "cho phép", kể cả sự xa ngã của Satan hay sự tiêu diệt của hàng triệu người ở Auschwitz, Seifert giải thích.

Ông đưa ra một ví dụ, "Hãy tưởng tượng Giáo hoàng sẽ nói, 'Từ sáng tạo, Thiên Chúa muốn sự đa dạng của đàn ông và phụ nữ và vụ giết hàng triệu người ở Auschwitz.' Sau đó, cả thế giới sẽ rơi vào scandal và Giáo hoàng sẽ phải xin lỗi cho một tuyên bố khủng khiếp như vậy."

Sự cho phép của Chúa về những điều xấu xa hoàn toàn khác với ý chí sáng tạo và tích cực của Ngài, "cả hai không thể được nhắc đến trong cùng một câu."

Hình ảnh: Josef Seifert, #newsZagztjysrp