Clicks48
vi.news

Francis đánh lừa Kẻ thù của mình: "Truyền thống đảm bảo Tương lai"

Chỉ trích những gì bản thân ông đã làm kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Francis đã nói với Tổng hội về những người Augustin bị phế truất (ngày 12 tháng 9) rằng "để trở nên hiện đại, một số người tin rằng cần phải tách ra khỏi cội nguồn, và điều này là điều hủy hoại họ."

Ông lại tung thêm đòn nữa, "Các gốc rễ, truyền thống, là sự bảo đảm cho tương lai."

Francis nói thêm rằng "truyền thống thực sự giống như những chiếc rễ mang nhựa cây cho phép cây phát triển, thịnh vượng và sinh hoa kết trái".

"Đừng bao giờ tách rời khỏi cội nguồn của bạn để trở nên hiện đại, đó là tự sát," Ông khuyên nhủ khán giả của mình.

Từ miệng của Francis mà sự thù hằn đối với cội nguồn Công giáo là tục ngữ, đây chỉ có thể là một nỗ lực để cáo buộc những người chỉ trích ông ta và để che giấu dấu vết của mình.

#newsXfmlyrtvjp