Jazyk
Zobrazení
136
Stylita 5 1

Boží slovo na den 14.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“
Jan 3,13-17
Zedad
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho,
obraceli se a sháněli se po Bohu.
Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou,
že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.

Lísali se k němu ústy,
ale svým jazykem mu lhali,
neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné
a nebyli věrni jeho smlouvě.
Zedad
Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_14.htm

1. čtení:
Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti? Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž … Více
miňocraft
“Bůh přece neposlal svého Syna na svět,aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.”
A ako dosiahnuť spásu?Odpoveď dáva opäť Boží Syn a včera som ju sem dal : “Každý kto uverí evanjeliu a dá sa pokrstiť,bude spasený”
A evanjelium je...(a toto je kameň úrazu,pretože veľká časť kresťanov ani len netuší čo evanjelium je)
Stačí si pozorne prečítať Božie Slovo,ktoré tu Stylita dal a evanjeli… Více
henta
"Neplačte nade mnou, ale sami
nad sebou a nad svými dětmi"
.
!

Zvláště dnes, kdy se "geny" tak
vzájemně domotaly, že přemnoho
duší není schopno přijmou Světlo,
ke své spáse.
Zde více:Neděle Marie Egyptské