Jazyk

Boží slovo na den 14.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen …
Napsat komentář
Zedad
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho,
obraceli se a sháněli se po Bohu.
Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou,
že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.

Lísali se k němu ústy,
ale svým jazykem mu lhali,
neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné
a nebyli věrni jeho smlouvě.
Zedad
Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_14.htm

1. čtení:
Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti? Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž … Více
Zedad se to líbí. 
miňocraft
“Bůh přece neposlal svého Syna na svět,aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.”
A ako dosiahnuť spásu?Odpoveď dáva opäť Boží Syn a včera som ju sem dal : “Každý kto uverí evanjeliu a dá sa pokrstiť,bude spasený”
A evanjelium je...(a toto je kameň úrazu,pretože veľká časť kresťanov ani len netuší čo evanjelium je)
Stačí si pozorne prečítať Božie Slovo,ktoré tu Stylita dal a evanjeli… Více
henta
"Neplačte nade mnou, ale sami
nad sebou a nad svými dětmi"
.
!

Zvláště dnes, kdy se "geny" tak
vzájemně domotaly, že přemnoho
duší není schopno přijmou Světlo,
ke své spáse.
Zde více:Neděle Marie Egyptské