Jazyk
Zobrazení
403
Victory 4

Ovoce HKT

Člověk, který opravdu uvěřil v Krista, který si uvědomil, co to znamená, že Ježíš za něj zemřel na Golgotě a převedl ze smrti do života, chce i jiným ukazovat cestu ke spáse. Cítí jako povinnost zachraňovat duše. Když však takový člověk přijde do semináře, skončí špatně. Seberou mu víru a pak to jde pomalu a nenápadně dál, až z něj nakonec udělají nepřítele Krista a vraha duší.
S bolestí vzpomínám na jednoho studenta. Jeho maminka byla ještě za komunismu učitelkou. Dostala rakovinu, nebyla ještě stará, bylo jí tehdy asi 45 let. Když naposledy přijela do modlitebního společenství, prosila: „Otče, postarejte se o mého syna po duchovní stránce. On sice věří, ale já mám strach, aby později nezbloudil.“ Její syn i po smrti své matky chodil do našeho společenství. Modlil se s námi a rozhodl se odejít z vysoké školy a nastoupit do semináře. Když byl asi ve třetím ročníku, řekl: „Já už nemohu číst Písmo svaté. Vždy se mi vynoří všechny ty teorie, jak to mám takzvaně chápat.“ Když měl být svěcen na kněze, svěcení odmítl. Pak se oženil s nevěřícím děvčetem. Protože byl nadaný, přednáší teď jako profesor teologie v semináři. Žádnou víru už nemá. Když jsem ho v pátém ročníku navštívil, řekl mi: „Nevstupujte do mého života.“ Odpověděl jsem: „Dobře, já nechci vstupovat do tvého života, ale ty tím de facto říkáš Ježíšovi: ‚Nevstupuj do mého života.‘ Koho ti přináším? Já ti přináším živého Krista. A ty Mu teď říkáš: ‚Nevstupuj do mého života. Já nechci, abys mě zachránil, já si chci jít svou cestou. Já nechci plnit Boží zákony.‘“
Když nás ďábel táhne na scestí, nikdy nám to nezformuluje jasně. Chce, abychom jeho cesty pokládali za své. Bůh však nabízí cestu spasení. Jenže tu oklamaní lidé nechtějí. Chtějí jít po vlastních cestách. Ale kam ty vlastní cesty vedou? Kde končí? Vedou do záhuby a končí v pekle.
Každý z nás se dal svou cestou. To je obraz lidstva a to je obraz každého člověka, dokud se neobrátí.

Byzantský katolický patriarchát
henta zmínil tento příspěvek v Kdo je tady SKŘET? Aneb Na Petru Bostlovou útočí Blesk(y). Odpovědí je…Evangelizace po mariánsku!.