Jazyk
Zobrazení
208
Stylita 4 1

Boží slovo na den 16.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.
Mk 1,1,29-39
Zedad
A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí
Zedad
A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. … Více
acer
K Pavlovu listu Židům:
Slušelo se, aby se Syn Boží ponížil a stal se člověkem, aby mohl posvětit nás; vždyť ten, který působí v posvěcení, i ti, kdo jsou posvěcováni, mají mít stejnou přirozenost pro původ „z jednoho", totiž Adama nebo Abrahama. Proto tedy se stal Syn Boží naším bratrem, jak bylo předpověděno v Žl 21, 23: „Zvěstuji tvé jméno...“; jeho skutečnou lidskou přirozenost dokazují i … Více