Clicks38
vi.news

Không có "Vấn đề đồng tính" trong Giáo hội - Hồng Y Sarah

Đức Hồng Y Robert Sarah đã cảnh báo về việc không rơi vào cái bẫy của những kẻ thao túng đồng tính, "Không có vấn đề đồng tính luyến ái nào trong Giáo hội."

Trao đổi với LaNef.net (29 tháng 3), ông nói rằng đồng tính luyến ái không xác định danh tính của một người mà chỉ mô tả "những hành vi lệch lạc, tội lỗi và đồi trụy nhất định."

Theo Sarah đồng tính luyến ái không thể được chấp nhận trong các chủng viện.

Lý do, "Những người đàn ông có tâm lý sâu sắc và vĩnh viễn gắn bó với đồng tính luyến ái, hoặc những kẻ hai mặt và dối trá, không thể được chấp nhận làm ứng cử viên cho vị trí giáo sĩ."

Hình ảnh: Robert Sarah, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsDjztexynbs