Jazyk

Žalm 21

Pro předního zpěváka. Davidův. Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá. Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel. Vyšels mu vstříc štědrým požehnání…
Napsat komentář
henta
Je třeba stále bdít. Aby nás nikdo neobmanul,
a vždy rozeznali Boží hlas v nás nešli za
cizím. Proto stálá bdělost své duše.

..Tvá ruka si najde všechny nepřátele,
tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.
Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine.
Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.
Vyhubíš ze země jejich plod
a jejich potomstvo mezi lidmi.
Ačkoli ti chystali zlý konec a vymý…
Více
Zedad se to líbí. 
Zedad
Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.

Amen
ertzt se to líbí. 
Stylita zmínil tento příspěvek v Boží slovo na den 13.1. A.D. 2018.