Jazyk

Žalm 21

Pro předního zpěváka. Davidův. Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá. Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel. Vyšels mu vstříc štědrým požehnání…
Napsat komentář
Stylita zmínil tento příspěvek v Boží slovo na den 29.4. A.D. 2018.
henta
Je třeba stále bdít. Aby nás nikdo neobmanul,
a vždy rozeznali Boží hlas v nás nešli za
cizím. Proto stálá bdělost své duše.

..Tvá ruka si najde všechny nepřátele,
tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.
Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine.
Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.
Vyhubíš ze země jejich plod
a jejich potomstvo mezi lidmi.
Ačkoli ti chystali zlý konec a vymý…
Více
Zedad se to líbí. 
Zedad
Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.

Amen
ertzt se to líbí.